Kotihoidon kuntalisää ei leikattu

Varhaiskasvatuslautakunta päätti eilen yksimielisesti hylätä esityksen kotihoidon tuen kuntalisän poistamisesta 2-3 -vuotiailta lapsilta. Leikkaus olisi säästänyt 3,6 miljoonaa euroa. Lautakunnassa emme pitäneet ehdotusta kaupunginvaltuuston strategia-ohjelman mukaisena tuottavuuden parantamiseen perustuvana säästönä - se kun syntyisi ainostaan kaupungin palvelun heikentämisellä. Leikkaus ei myöskään tuo varmoja säästöjä: ehdotukseen sisältyy jopa riski kustannusten noususta, mikäli kotihoidossa olevia lapsia tulee lisää päivähoitoon. Leikkaus olisi erityisen haitallinen pienituloisille perheille ja voisi jopa lisätä toimeentulotuen hakemista. Kotihoidontukeen on tulossa muutoksia hallituksen rakennepoliittisten päätösten yhteydessä. Kuntalisän kokonaisuutta tuleekin pohtia valtakunnallisten päätösten jälkeen, kun tiedetään, miten suunnitelma kotihoidontuen jakamisesta vanhempien kesken toteutetaan.

2013-11-13T21:35:19+02:0013.11.2013|, , |

Rakenneuudistusten sulattelua

Hallituksen rakenneuudistuksista ei synny kovin selkeää kuvaa, mihin suuntaan tätä maata halutaan viedä. Hallituspuolueiden välillä on tehty selkeästi kompromisseja. Tämä lista ei varmasti jää viimeiseksi. Mutta silti: vihdoin Suomessa tehtiin päätöksiä. Listan pituudelle voi kai antaa kohtuullisen arvosanan. Keinoista voi sitten olla eri mieltä. Työurien pidentämisen keinot tuntuvat painottuvat nuoriin (opintotuki), lapsiperheisiin (kotihoidontuki) ja kaikkiin työikäisiin (vuorotteluvapaa). Eläkeuudistusta lykätään seuraavalle vaalikaudelle - työperäisen maahanmuuton helpottamisesta kukaan ei uskalla edes puhua. Kotihoidontuen jakaminen vanhempien kesken ei ole aivan huono, vaikka monia kysymysmerkkejä on: miten hoitovapaa jaetaan ideaalisen tasa-arvoisesti, jos puolisoa ei ole tai ero on juuri päällä? Paljon jää ratkaistavaksi myöhemmin.

2013-09-12T22:01:30+03:0002.09.2013|, |

Varhaiskasvatuslautakunnan raportti 20.8.2013

Yllättävän pitkä ensimmäinen kokous kesätauon jälkeen, klo 19 asti meni - puheenjohtajan pitää taas skarpata keskustelijoita. Ehdin kuitenkin Huvila-telttaan kuuntelemaan Hugh Masakelaa. Olisipa itse seitsemänkymppisenä yhtä vetreä ja viriili. Joustava hoitoraha Lausunto hallituksen esitykseen uudesta joustavasta hoitorahasta meni eteenpäin kahdella lisäyksellä (esittelijän lisäyksenä arvio kustannuksista sekä lautakunnan lisäys tiedotuksen parantamisesta - osittaista hoitorahaa tunnetaan huonosti). Menokasvua on tulossa ainakin tuen korotuksesta 0,4-0,9 milj. ja mahdollisesta osa-aikaisen hoidon lisääntymisestä, mitä on tässä vaiheessa vaikea arvioida, koska vanhempien valintoja ei vielä tiedetä. Toimiva lastensuojelu Lausunto jäi pöydälle ja keskustelussa toivottiin lausuntoon mm. lisää yhteistyöstä neuvolan (Helsingissä Hyve4-malli, kaikkien nelivuotisten laaja terveystarkistus) kanssa sekä toisesta tärkeästä nivelvaiheesta koulun kanssa. Keskusteltiin myös, miten liian tiukasti tulkittu tietosuoja viranomaisten kesken voi toimia lastensuojelussa lapsen etua vastaan, lastensuojelun pitkään jatkuneesta resurssien vähäisyydestä ja painottumisesta liikaa korjaavaan työhön.

2013-08-21T21:31:54+03:0021.08.2013|, |

Varhaiskasvatuslautakunnan lista 20.8.2013

Varhaiskasvatuslautakunnan pitää ensimmäisen kokouksen kesätauon jälkeen ti 20.8 klo 16.15 Varhaiskasvatusviraston talousarvion toteutumisennuste Lapsia on hoidettu 800 enemmän kuin on budjetoitu (+180 päiväkodeissa, + 380 kotihoidontuella, + 245 yksityisen hoidon tuella) ja sen vuoksi ylitystä on tulossa 8 meur. Lisäksi riski, että talouspalvelun tietojärjestelmäsiirroksen laskusotkuista jää luottotappioita enemmän kuin on varauduttu. Sopeutustoimia ei esitetä, mutta varmasti niistä keskustellaan kuten kesäkuussakin: sisaralennuksen poisto toisi viraston laskelmilla lisää tuloja 1,6 meur ja kotihoidontuen Helsinki-lisän leikkaus yli 2-vuotiailta 2 meur säästöä. Kesäkuun keskustelussa lautakunta ei innolla tukenut kumpaakaan säästökohdetta. Helsinki-lisän leikkauksesta ei synny säästöä välttämättä lainkaan, jos yksikin kymmenestä kotihoidossa olevasta meneekin kokopäivähoitoon. Sisaralennus tuli vihreiden aloitteesta ja mielestäni edelleen Helsinki voi helpottaa monilapsisten perheiden tilannetta. Asumiskustannukset Helsingissä ovat järkyttävät ja on hyvä, että myös monilapsiset perheet haluavat asua täällä.

Uusien päiväkotien tilasuunnittelu

Heinäkuu - lomapäiviä maalla ja kaupungissa: aamukahvia auringossa, päiväunia riippumatossa. Välillä myös aikaa ajatella Helsingin päiväkoteja. Kävin kevään aikana tutustumassa moneen vastavalmistuneeseen päiväkotiin mm. Viikin Satakieleen, Koskelan sairaala-alueella sijaitsevaan päiväkoti Koskelaan ja entiseen kouluun Punavuorenkadulla remontoituun päiväkoti Punavuoreen. Kaikki ovat vähintään 100 lapsen päiväkoteja: ne ovat siis kaikki helpottaneet etenkin kantakaupungin, keskisen alueen ja Viikin pahaa hoitopaikkapulaa. Kaikissa kolmessa on tavallista enemmän pieniä taaperoja. Tulijoita riittää. Eskarilaisten ryhmät täyttyvät vähitellen lasten kasvaessa.

2013-07-09T22:23:34+03:0009.07.2013|, |

Varhaiskasvatuksen 2014 talousarvio: lisää tilapaikkoja tarvitaan

Eilen 21.5.2013 varhaiskasvatuslautakunta päätti 2014 talousarvioesityksestä. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti yhdeksän muutosta viraston ehdotukseen. Esitin itse viittä muutosta. Tärkein niistä oli tämä lisäys: "Varhaiskasvatuslautakunta huomauttaa kaupunginhallitukselle, että investointiohjelmasta puuttuu tilapaikkoja jo nykyisellä väestönkasvuennusteella: rakentamisohjelmassa on tälläkin hetkellä vajausta 420 tilapaikkaa eikä esim. vuodelle 2017 ole valmistuvaksi ohjelmoitu yhtään uutta tilapaikkaa. Ottaen huomioon, että todellisuudessa väestönkasvu on jo useiden vuosien ajan jatkuvasti ylittänyt ennusteet, tullee tilapaikkojen puute olemaan vieläkin suurempi kuin nyt arvioitu. Lisäksi peruskorjausten puute aiheuttaa korjausvelan kasvua, mikä kokonaistaloudellisesti ei ole järkevää. Myös IT-investoinnit eivät ole tällä investointitasolla mahdollisia, vaikka varhaiskasvatuksessa ne voisivat tehostaa toimintaa ja huomattavasti parantaa asiakkaiden kokemaa laatua." Vaikka Helsingin rakennushankkeille on sovittu investointikatto, se ei missään tapauksessa saa koskea välttämättömiä peruskorjauksia. Niiden lykkäämistä on varhaiskasvatuksessa oltu huolestuneita ja viestitetty kaupunginhallitukselle jo vuosia. Päiväkoteja on tänäkin vuonna suljettu huonon sisäilman ja kosteusongelmien takia. Usein ongelmat johtuvat liian pitkään lykätyistä peruskorjauksista. Meidän on myös saatava selkeästi uusia rakennushankkeita, kun lapsiväestö kasvaa ennusteitakin nopeammin.

2013-05-22T09:47:07+03:0022.05.2013||

Kesäaukiolot ja järjestöavustukset lautakunnassa 16.4

Ensi tiistain 16.4.2013 listalla kaksi isoa asiaa, järjestöavustukset ja kesäaukiolot. JÄRJESTÖAVUSTUKSET Esitys vaikuttaa perustellulta: ehdotetaan HYY:n lapsiparkille 20 000 eur (haettu 20 000 eur, viime vuonna myönnetty 10 000 eur) - HYY on lähes ainoa osa-aikaista hoitoa tarjoava taho Stokkan leikkipaikan + kuntoilusalien lapsiparkkien lisäksi = äärimmäisen tärkeää toimintaa. MLL Myllypuron alueyhdistykselle ehdotetaan myös haettua summaa 35 000 eur kerhotoimintaan ja perhekeskuksen ylläpitoon. Nettisivujen perusteella näyttää olevan aamupäivien leikkikerhoja, tärkeää sekin. Kerhojen lapsimääriä aion kysyä sekä miksi perhekeskusta tuetaan varhaiskasvatuksen määrärahoista eikä sote-viraston. Musiikkiopistot (Luoteis-Hgin ja Lauttasaaren) ovat hakeneet avustusta päiväkotipäivän muskareihin. Ne ovat viraston mukaan maksullisia eivätkä avustusperiaatteiden mukaista toimintaa, minkä vuoksi hakemukset on hylätty. Taidetta ja liikuntaa on hyvä saada lisää päiväkoteihin, mutta olen samaa mieltä, ettei sen pidä olla maksullista. Poikkeuksena ovat tälläkin hetkellä päiväkotien tiloissa toimivat (maksulliset) muskarit, joita musiikkiopistot järjestävät päivän päätteeksi esim. klo 16 alkaen. Vanhempana pitäisin tätä erittäin kannatettavana: lapsia ei tarvitsisi kuskailla eri paikkaan eikä päivä harrastusten takia venyisi myöhään iltaan. Kaiken kaikkiaan yhteistyöstä musiikkiopistojen ja kuvataidekoulujen kanssa on hyvä käydä perusteellinen keskustelu.

2013-04-14T18:40:45+03:0014.04.2013|, |

Miten pienentäisimme päiväkotien ryhmäkokoja?

Valtuusto asetti tämän vuoden sitovaksi tavoitteeksi kolmevuotiaiden hoitoisuuskertoimen muuttamisen neljä kertaa vuodessa nykyisen kuuden sijaan. Tämä pienentäisi päivähoidon ryhmäkokoja, kun uusia lapsia pienten ryhmiin otettaisiin vain neljä kertaa vuodessa. Olen monta vuotta puhunut ryhmäkokojen pienentämisen puolesta. Kolmevuotiaiden hoitoisuuskertoimen päivittäminen on tuntunut hyvältä tavalta vaikuttaa, sillä se rauhoittaa kaikista pienimpien lasten ryhmiä. Varhaiskasvatusviraston mukaan tavoite on hyvä, mutta keino väärä. Lain mukaan uusia lapsia on otettava hoitoon, kun perhe hoitopaikkaa hakee. Mitään ongelmaa ei olisi, jos voisimme sanoa helsinkiläisille, että hoitopaikan saa pari kertaa vuodessa esim. elo- ja tammikuussa. Käytännössä hoitoisuuskertoimen harventaminen voisi viraston mukaan johtaa sisarusten joutumiseen eri päiväkoteihin nykyistä enenmän. Lapsia varastoitaisiin väliaikaisiin päiväkoteihin odottamaan, kunnes paikka toivotusta päiväkodista vapautuisi.

2013-03-16T09:34:47+02:0016.03.2013|, |

Varhaiskasvatuslautakunta aloitti työnsä

Varhaiskasvatuslautakunta piti eilen 5.2.2013 ensimmäisen kokouksensa. Listalla oli lähinnä järjestäytymisasoita. Keskustelu ja tammikuussa ollut koko päivän perehdyttämisseminaari ennustavat keskustelevaa ja motivoitunutta lautakuntaa - hyvä kun on innostunutta porukkaa. Minulle puheenjohtajana tämä tietää myös töitä ;) Lista-asioista muut menivät esityksen mukaan, mutta pöydälle jäi päivähoitopaikkojen muutoksista päättämisen delegointi varhaiskasvatusjohtajalle. Esityksen mukaan muuten samoilla linjoilla aiempaan paitsi virasto esittää, että lautakuntaa päättäisi yli 28 lapsiryhmien muutoksista (aiemmin raja 21 lasta). Tämä jäi vielä pöydälle. Kyse on usein pienistä, nopeista toiminnan muutoksista esim. uuden tilan saamisen myötä tai vesivahingon sattuessa. Virasto perustelee muutosta myös sillä, että 21 lapsen ryhmässä voi olla osa-aikaisia hoidettavia, joten lapsia on usein enemmän esim. 23-25. Sinänsä asia on pieni, mutta mietitään nyt viikko. Tärkeintä on, että toimintaa ei viivästytä turhalla päätöksenteolla mutta toisaalta ensimmäistä kertaa meillä on oma lautakunta päättämässä Helsingin päivähoitopaikoista. Miksi päätösvaltaa pitäisi nyt rajata pois ensivaiheessa? Kokouksen lopuksi Jakomäki-Puistola-Suutarilan varhaiskasvatusalueen johtaja Eeva Tiihonen esitteli aluetta. Lautakunta käy säännöllisesti kokouksissa läpi päivähoitoalueita, niiden erityispiirteitä ja tarpeita. Jakomäki-Puistola-Suutarila alueella (budjetti noin 20 meur) vahvuutena on kattava ja monipuolinen palveluverkko (päiväkotihoitoa, perhepäivähoitoa, yksityistä, kerhoja) ja haasteina peruskorjausta odottavat päiväkodit ja pätevien lastentarhanopettajien saaminen. Suomi toisena kielenä lapsia on 14,7%. Positiivisien diskrimiaation rahoilla, joita on myös lisätty varhaiskasvatukseen viime vuosina, on palkattu yksi ylimääräinen lastentarhanopettaja alueelle. Odotan innolla myös tutustumiskäyntejä kentälle. Lautakunnan asiantuntemuksen syventäminen on olennaista hyvälle päätöksenteolle. Ensi viikolla ti 12.2 enemmän oikeita asioita vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Tässä välissä käyn työmatkalla New Yorkissa YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan kokouksessa edustamassa Suomea valtuuskunnan jäsenenä. Toivotaan, etteivät lumimyrskyt tai tuhkapilvet estä osallistumasta ensi tiistain lautakuntaan.

2013-02-06T09:38:53+02:0006.02.2013|, |

Vaaliteemoistani kuntavaaleissa 2012

Neljänä valtuutetun vuotena olen oppinut paljon Helsingistä ja vaikuttamisesta. Minua ei ole valittu nyökkäämään kritiikittömästi virkamiesten päätöksille. Olen pyrkinyt perehtymään asioihin ja muodostamaan oman kantani. Aina en ole ollut samaa mieltä omankaan puolueen kanssa. Olen kuitenkin saanut kiitosta yhteistyöstä. Uskon itsekin, että olen vahvimmillani yhteistyössä muiden kanssa. Helsingissä asiat muuttuvat hitaasti. Haluaisin jatkaa työtä, jonka olen oppinut. Olen valmis ajamaan aktiivisesti: * pienempiä päiväkoti- ja opetusryhmiä * vanhus- ja terveyspalveluissa hyvää hoitoa tuloista riippumatta * joukkoliikenteessä parannusta poikittaisiin yhteyksiin * eläviä esikaupunkeja: lähipalveluita kohtuuetäisyydelle kaikkialla Ehdokasnumeroni on 1033.

Go to Top