Ensi tiistain 16.4.2013 listalla kaksi isoa asiaa, järjestöavustukset ja kesäaukiolot.

JÄRJESTÖAVUSTUKSET

Esitys vaikuttaa perustellulta: ehdotetaan HYY:n lapsiparkille 20 000 eur (haettu 20 000 eur, viime vuonna myönnetty 10 000 eur) – HYY on lähes ainoa osa-aikaista hoitoa tarjoava taho Stokkan leikkipaikan + kuntoilusalien lapsiparkkien lisäksi = äärimmäisen tärkeää toimintaa.

MLL Myllypuron alueyhdistykselle ehdotetaan myös haettua summaa 35 000 eur kerhotoimintaan ja perhekeskuksen ylläpitoon. Nettisivujen perusteella näyttää olevan aamupäivien leikkikerhoja, tärkeää sekin. Kerhojen lapsimääriä aion kysyä sekä miksi perhekeskusta tuetaan varhaiskasvatuksen määrärahoista eikä sote-viraston.

Musiikkiopistot (Luoteis-Hgin ja Lauttasaaren) ovat hakeneet avustusta päiväkotipäivän muskareihin. Ne ovat viraston mukaan maksullisia eivätkä avustusperiaatteiden mukaista toimintaa, minkä vuoksi hakemukset on hylätty. Taidetta ja liikuntaa on hyvä saada lisää päiväkoteihin, mutta olen samaa mieltä, ettei sen pidä olla maksullista. Poikkeuksena ovat tälläkin hetkellä päiväkotien tiloissa toimivat (maksulliset) muskarit, joita musiikkiopistot järjestävät päivän päätteeksi esim. klo 16 alkaen. Vanhempana pitäisin tätä erittäin kannatettavana: lapsia ei tarvitsisi kuskailla eri paikkaan eikä päivä harrastusten takia venyisi myöhään iltaan. Kaiken kaikkiaan yhteistyöstä musiikkiopistojen ja kuvataidekoulujen kanssa on  hyvä käydä perusteellinen keskustelu.

KESÄAUKIOLOT

Aikaisemmin nämä on nuijittu vasta toukokuussa, mutta pidin tärkeänä ja muu lautakunta myös päättää kesästä mahdollisimman aikaisin. Koululaisten perheet suunnittelevat kesää puistojen aukioloaikojen perusteella.

Päivähoidon, leikkipuistojen ja kehitysvammaistan ip-hoidon kesäaukioloajat menevät aiempien vuosien tapaan: alueilla 2-5 päiväkotia päivystää kesän, suurin osa heinäkuussa kiinni, ryhmäperhepäiväkoteja auki heinäkuussa 1-2 per alue, vuorohoidossa on 5 päiväkotia kokonaan ja 3 osittain avoinna koko kesän.

Leikkipuistojen kesäaukiolot täytyy käydä läpi tarkasti. Joka alueella on oltava mahdollisuuksien mukaan puisto auki, minne myös piene koululaiset jaksavat itse kulkea – etenkin puistot, joissa on uima-allas.

Viraston esityksen mukaan leikkipuistot auki aikaisempien vuosien tapaan. Neljä puistoa on koko kesän suljettu (Viiri, Myllynsiipi ja Soihtu peruskorjauksen vuoksi). Miksi ihmeessä taas Soihtu Paloheinässä, kun korjauksia on ollut joka kesä eikä allaskaan ole ollut auki?!

Osa puistoista on osan kesää kiinni, etupäässä heinäkuussa. Kesäruokailu järjestetään kuten aiemminkin aukiolevissa puistoissa.

Esityslistan perusteella on todella vaikea hahmottaa, mitkä puistot ovat avoinna, kun siinä mainitaan vain suljettavat puistot. Pyysin huomiseksi lautakunnalle listauksen kaikista puistoista. Lisäksi lautakunta saa kokouksessa kartan, minkä jälkeen toivottavasti voidaan tehdä oikeita päätöksiä.

Leikkipuistojen lomatoimintaa yritetään vauhdittaa myös järjestöyhteistyöllä. Sen parantaminen on tämän vuoden sitova tavoite ja järjestöille on esitetty pyyntö tehdä lisää yhteistyötä koulujen loma-aikoina. Tuloksia odotettavissa kevään-kesän aikana, mutta tälle vuodelle ei suurta muutosta ehdi tulla.

Lisäksi listalla on Sari Näreen toivomusponsti SGEI-menettelyn lisäämisestä: allergiapäiväkodin ostopalvelu on tehty SGEI-menettelyllä eli julkisen palvelun velvoitteella. Muuta toimintaa ei GGEI-lausuntoesityksen mukaan virastossa voida järjestää, sillä kilpailua alalla on ja hankintalain mukaan on kilpailutettava.

Vastauksessa viitataan myös KHO:n 28.3.2013 tekemään päätökseen pitkäaikaisasunnottomuuden sopimuksista, jotka pitkän valmistelun jälkeen tehtiin SGEI-menettelyllä: ”Tämän päätöksen perusteella voidaan todeta, ettei hankintalaki sisällä mitään erityistä poikkeussäännöstä, jonka nojalla lasten päivähoitopalvelujen tapainen palveluhankinta voisi jäädä hankintalaissa säädettyjen kilpailuttamista koskevien menettelytapojen soveltamisalan ulkopuolelle vain sen vuoksi, että kyse olisi julkisen palveluvelvoitteen asettamisesta (SGEI-palvelusta). Päätös vahvistaa sen lähtökohdan, etteivät SGEI-palveluja koskevat EU:n valtiontukisäännökset syrjäytä julkisia hankintoja koskevia säännöksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaikka palvelusta maksettavan korvauksen määräytymistavassa huomioitaisiin SGEIsääntelyn mukainen korvausperiaate, on julkisen palveluvelvoitteen antamisessa kuitenkin noudatettava hankintalain mukaista kilpailuttamismenettelyä.”

Siellä eduskunnassa: muuttakaa sitä hankintalakia!