Varhaiskasvatuslautakunnan pitää ensimmäisen kokouksen kesätauon jälkeen ti 20.8 klo 16.15

koko esityslista

Varhaiskasvatusviraston talousarvion toteutumisennuste

Lapsia on hoidettu 800 enemmän kuin on budjetoitu (+180 päiväkodeissa, + 380 kotihoidontuella, + 245 yksityisen hoidon tuella) ja sen vuoksi ylitystä on tulossa 8 meur. Lisäksi riski, että talouspalvelun tietojärjestelmäsiirroksen laskusotkuista jää luottotappioita enemmän kuin on varauduttu. Sopeutustoimia ei esitetä, mutta varmasti niistä keskustellaan kuten kesäkuussakin: sisaralennuksen poisto toisi viraston laskelmilla lisää tuloja 1,6 meur ja kotihoidontuen Helsinki-lisän leikkaus yli 2-vuotiailta 2 meur säästöä. Kesäkuun keskustelussa lautakunta ei innolla tukenut kumpaakaan säästökohdetta. Helsinki-lisän leikkauksesta ei synny säästöä välttämättä lainkaan, jos yksikin kymmenestä kotihoidossa olevasta meneekin kokopäivähoitoon. Sisaralennus tuli vihreiden aloitteesta ja mielestäni Helsingillä on edelleenkin varaa helpottaa monilapsisten perheiden tilannetta. Asumiskustannukset Helsingissä ovat järkyttävät  ja on hyvä, että myös monilapsiset perheet haluavat asua täällä.

Lausunto hallituksen esityksestä uudesta joustavasta hoitorahasta

Osittainen hoitoraha muuttuu 2014 alusta uudeksi joustavaksi hoitorahaksi alle 3-vuotiaiden osalta (1-2 luokkalaisten osittainen hoitoraha säilyisi entisellään 96 eur/kk). Hyvä muutos ja parantaa vähän työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Ainoa ongelma on, että hallituksen esityksen mukaan uudistus on kustannusneutraali. Viraston laskelmien mukaan kustannusvaikutuksia on ja se luultavasti lisää osa-aikaisen päivähoidon kysyntää, sillä esityksen mukaan kunnan järjestämä päivähoito ei estäisi osittaisen hoitorahan saamista.

Etuuden määrä porrastettaisiin viikoittaisen työajan mukaan kahteen tasoon. Joustavaa hoitorahaa maksettaisiin 240 eur/kk, jos työaika on enintään 22,5 tuntia viikossa ja 160 eur/kk, jos työaika on yli 22,5- 30 tuntia viikossa. Helsingissä oli kesäkuussa kotihoidon tuen piirissä 10 054 lasta. Heistä alle 3-vuotiaita oli 8 404 lasta.

Lausunto Toimiva lastensuojelu -raportista

Tämä ns. Kananojan työryhmän raportti on tärkeä ja sen täytyy johtaa konkreettisiin parannuksiin lastensuojelussa.  Monet työryhmän havainnoista ja toimenpide-ehdotuksista on vanhoja, kuten raportissakin huomautetaan – paperia ja huolta riittää, mutta todellisia parannuksia  ei lastensuojeluun ole saatu. Varhaiskasvatuksen osuus on ennaltaehkäisevässä lastensuojelussa ja yhteistyön lisäämiseen ollaan valmiita. Lausunnon sanamuotoja vielä mietin, pitäisikö olla vielä lisää konkretiaa mutta jätetään tarvittaessa pöydälle.

Kolme muutoksenhakua päivähoitopaikoista (salaisia)

Lisäksi käymme läpi Kuusikko-raporttia kuuden suurimman kunnan päivähoidon tilastovertailusta v.2012. Paljon kiinnostavaa dataa mm. miten Helsinki ainoana todella panostaa avoimeen varhaiskasvatukseen (Helsingin upeat leikkipuistot) ja miten etenkin Helsingissä ja Oulussa lasten määrän kasvu on ollut viime vuodet aika rakettimaista.

Syyskuun ekalla viikolla lautakunta matkaa Osloon tutustumaan mm. entiseen margariinitehtaaseen tehtyyn jättipäiväkotiin ja muutenkin päiväkotirakentamiseen  ja norjalaiseen varhaiskasvatukseen.