Kotihoidon kuntalisää ei leikattu

Varhaiskasvatuslautakunta päätti eilen yksimielisesti hylätä esityksen kotihoidon tuen kuntalisän poistamisesta 2-3 -vuotiailta lapsilta. Leikkaus olisi säästänyt 3,6 miljoonaa euroa. Lautakunnassa emme pitäneet ehdotusta kaupunginvaltuuston strategia-ohjelman mukaisena tuottavuuden parantamiseen perustuvana säästönä - se kun syntyisi ainostaan kaupungin palvelun heikentämisellä. Leikkaus ei myöskään tuo varmoja säästöjä: ehdotukseen sisältyy jopa riski kustannusten noususta, mikäli kotihoidossa olevia lapsia tulee lisää päivähoitoon. Leikkaus olisi erityisen haitallinen pienituloisille perheille ja voisi jopa lisätä toimeentulotuen hakemista. Kotihoidontukeen on tulossa muutoksia hallituksen rakennepoliittisten päätösten yhteydessä. Kuntalisän kokonaisuutta tuleekin pohtia valtakunnallisten päätösten jälkeen, kun tiedetään, miten suunnitelma kotihoidontuen jakamisesta vanhempien kesken toteutetaan.

2013-11-13T21:35:19+02:0013.11.2013|, , |

Kotihoidontuen Helsinki-lisän leikkaus nyt lautakunnassa

Varhaiskasvatuslautakunnassa tiistaina 22.10 Talouden toteutumisennuste Virasto menossa 5,5 miljoonaa euroa yli, lapsia yli 1000 enemmän kuin budjetoitu tälle vuodelle. Tässä ei sitten mitään uutta; tämä järjetön budjetointitapa on muutettava ja talouden vastattava lasten kokonaismäärää. Viimeksi lautakunnassa esitimme mm. miten voitaisiin sopia kiinteä hinta, millä palvelut olisi tuotettava per lapsi. Silloin varhaiskasvatuksessa keskityttäisiin olennaiseen ja niihin taloudellisiin ohjauskeinoihin, jotka todella ovat olemassa. Talouskuria voidaan lisätä varaamalla väestönkasvun lisämääräraha kaupunginhallituksen alle ja antaa päivähoidon käyttöön, jos lapsimäärä on kasvanut ennakoimattomaksi. Näin ei voida enää jatkaa. Kotihoidontuen Helsinki-lisän poistaminen yli kaksivuotiailta Nyt se on lautakunnan listalla: virasto esittää, että kotihoidontuen kuntalisä 135 eur/kk poistetaan yli 2-vuotiailta lapsilta helmikuusta 2014 alkaen. Säästöä tulisi 3,1 miljoonaa, mutta vain siinä tapauksessa, jos kaikki lapset pysyvät kotihoidossa. Jos nyt kotihoidossa olevista 2100 kaksi-kolmivuotiaasta lapsesta 400 siirtyy päivähoitoon, säästöä ei tule lainkaan. Jos enemmän, mennään miinukselle. Virasto perustelee leikkausta valtuuston määräämällä 1% tuottavuustavoitteella. Tällä toimenpiteellä se saadaankin viraston osalta melkein kokonaan katettua ensi vuodelta. Muu olisikin äärimmäisen vaikeaa, sillä sijaisten käyttö ym. liikkumavara on päivähoidosta syöty viimeisten 8 vuoden lapsimäärän nopean kasvun ja tiukkojen budjettien aikana.

2013-10-19T11:20:35+03:0019.10.2013|, , |

Rakenneuudistusten sulattelua

Hallituksen rakenneuudistuksista ei synny kovin selkeää kuvaa, mihin suuntaan tätä maata halutaan viedä. Hallituspuolueiden välillä on tehty selkeästi kompromisseja. Tämä lista ei varmasti jää viimeiseksi. Mutta silti: vihdoin Suomessa tehtiin päätöksiä. Listan pituudelle voi kai antaa kohtuullisen arvosanan. Keinoista voi sitten olla eri mieltä. Työurien pidentämisen keinot tuntuvat painottuvat nuoriin (opintotuki), lapsiperheisiin (kotihoidontuki) ja kaikkiin työikäisiin (vuorotteluvapaa). Eläkeuudistusta lykätään seuraavalle vaalikaudelle - työperäisen maahanmuuton helpottamisesta kukaan ei uskalla edes puhua. Kotihoidontuen jakaminen vanhempien kesken ei ole aivan huono, vaikka monia kysymysmerkkejä on: miten hoitovapaa jaetaan ideaalisen tasa-arvoisesti, jos puolisoa ei ole tai ero on juuri päällä? Paljon jää ratkaistavaksi myöhemmin.

2013-09-12T22:01:30+03:0002.09.2013|, |

Varhaiskasvatuslautakunnan lista 20.8.2013

Varhaiskasvatuslautakunnan pitää ensimmäisen kokouksen kesätauon jälkeen ti 20.8 klo 16.15 Varhaiskasvatusviraston talousarvion toteutumisennuste Lapsia on hoidettu 800 enemmän kuin on budjetoitu (+180 päiväkodeissa, + 380 kotihoidontuella, + 245 yksityisen hoidon tuella) ja sen vuoksi ylitystä on tulossa 8 meur. Lisäksi riski, että talouspalvelun tietojärjestelmäsiirroksen laskusotkuista jää luottotappioita enemmän kuin on varauduttu. Sopeutustoimia ei esitetä, mutta varmasti niistä keskustellaan kuten kesäkuussakin: sisaralennuksen poisto toisi viraston laskelmilla lisää tuloja 1,6 meur ja kotihoidontuen Helsinki-lisän leikkaus yli 2-vuotiailta 2 meur säästöä. Kesäkuun keskustelussa lautakunta ei innolla tukenut kumpaakaan säästökohdetta. Helsinki-lisän leikkauksesta ei synny säästöä välttämättä lainkaan, jos yksikin kymmenestä kotihoidossa olevasta meneekin kokopäivähoitoon. Sisaralennus tuli vihreiden aloitteesta ja mielestäni edelleen Helsinki voi helpottaa monilapsisten perheiden tilannetta. Asumiskustannukset Helsingissä ovat järkyttävät ja on hyvä, että myös monilapsiset perheet haluavat asua täällä.

Vaippaikäisten kotihoito säästää

Lapset ja lasten tarpeet ovat hyvin erilaisia yhdeksän kuukauden ikäisinä ja kolmevuotiaina. Kuntalisiä pitäisi suunnata vielä voimakkaammin vaippaikäisille. Helsinki nosti jo kerran tukea alle 1,5-vuotialle, mikä lisäsi tuen käyttöä. Pyysin loppuviikosta laskelmia päivähoidosta osoittamaan, että pienimpien Helsinki-lisän nosto kannattaa. Siis taloudellisesti. Pari kotikuukautta lisää on myös lapsen edun mukaista. Lapsen kannalta ei ole kuitenkaan mitään merkitystä, saako isä tai äiti korvauksena vanhempainrahaa vai kotihoidontukea. Pienimpien kasvurauha on investointi, joka on vanhemmille kovaa työtä - sekä isille että äideille.

2011-01-22T13:37:50+02:0016.10.2010|, |
Go to Top