Valtuusto asetti tämän vuoden sitovaksi tavoitteeksi kolmevuotiaiden hoitoisuuskertoimen muuttamisen neljä kertaa vuodessa nykyisen kuuden sijaan. Tämä pienentäisi päivähoidon ryhmäkokoja, kun uusia lapsia pienten ryhmiin otettaisiin vain neljä kertaa vuodessa.

Olen monta vuotta puhunut ryhmäkokojen pienentämisen puolesta. Kolmevuotiaiden hoitoisuuskertoimen päivittäminen on tuntunut hyvältä tavalta vaikuttaa, sillä se rauhoittaa kaikista pienimpien lasten ryhmiä.

Varhaiskasvatusviraston mukaan tavoite on hyvä, mutta keino väärä. Lain mukaan uusia lapsia on otettava hoitoon, kun perhe hoitopaikkaa hakee. Mitään ongelmaa ei olisi, jos voisimme sanoa helsinkiläisille, että hoitopaikan saa pari kertaa vuodessa esim. elo- ja tammikuussa.

Käytännössä hoitoisuuskertoimen harventaminen voisi viraston mukaan johtaa sisarusten joutumiseen eri päiväkoteihin nykyistä enemmän. Lapsia jouduttaisiin sijoittamaan ehkä väliaikaisiin päiväkoteihin odottamaan,  kunnes paikka toivotusta päiväkodista vapautuisi.

Tähän voi perustellusti väittää vastaan, että näinhän tapahtuu nytkin: paikkaa toivotusta hoitopaikasta ei saada. Harva myöhemmin vaihtaa paikkaa, kun lapsi on jo tottunut hoitajiin ja kavereihin.

Saimme esittelyn, mikä kieltämättä vaikutti hyvin ongelmalliselta toteuttaa. Lisäksi kaupungin tilastointijärjestelmä ei taivu seuraamaan sekä lain velvoittavaa suhdelukua että muutettua hoitoisuuskertoimen mukaista tilastoa.

Keskustelin myös lastentarhanopettajien, lastenhoitajien sekä päiväkotien johtajien kanssa. Yksimielinen kanta oli, että hoitoisuuskerroin ei ole paras keino ryhmäkokojen pienentämiseksi. Kaikki kannattivat sen sijaan käyttöasteen alentamista.

Lautakunta yksimielisesti päätti, että ryhmäkokojen pienentämiseen palataan kevään aikana. Virasto parhaillaan valmistelee esitystä lautakunnalle, miten ryhmäkokoja sitten pienennettäisiin valtuuston edellyttämällä tavalla. Asia tulee lautakuntaan toukokuussa.

Aion jatkaa oman kantani selvittämistä keskustelemalla eri varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa. Reilusti yli 90% käyttöasteen päiväkotien käyttöasteen alentaminen sekä systemaattinen tilojen käytön seuranta ovat ehdotonta minimiä, mitä pitää tehdä. Kuulen mielelläni mielipiteitä eli olkaahan yhteydessä sanna.vesikansa (at) vihreat.fi