Sanna Vesikansa

Jag är de grönas första vice fullmäktigeledamot och mamma till tre ungdomar från Britas i norra Helsingfors. Jag fungerade som biträdande borgmästare för sociala frågor och hälsa år 2017-2021. För mig är det viktigt att bygga ett Helsingfors som investerar i mentalt välmående, stärker hälso- och socialtjänster och förhindrar ojämlikhet. Jag vill fortsätta detta arbete i en stad som återhämtar sig från corona.

CV

HUS Helsingfors universitetssjukhus, styrelseledamot 2021-2025

Biträdande borgmästaren för social- och hälsovårdssektorn 2017-2021

Stadsfullmäktigeledamot (De Gröna) 2009-

Ledamot i stadsstyrelsen 2015–2017

Ordförande för barnomsorgsnämnden 2013–2015

Politices magister