Miten lapset lasketaan oikein – Helsinkiin tarvitaan myös varhaiskasvatuksen laatustandardi

Kaupunginhallituksessa päätimme tänään yksimielisesti esittää valtuustolle, että varhaiskasvatukselle myönnetään tänäkin vuonna lupa ylitysoikeuteen, jos lasten määrä ylittyy. Samalla myönnettiin ylitysoikeus vuodelle 2016. Kaupungin päiväkodeissa oli viime vuonna yli 300 lasta enemmän kuin varauduttiin. Lisäksi yksityisissä ja ostopalvelupäiväkodeissa oli lapsia yli ennakoidun. Sijaisia on pitänyt käyttää enemmän lain muututtua eikä Helsinki suostunut kasvattamaan ryhmäkokoja. Näiden takia kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että varhaiskasvatukselle myönnetään kahdeksan miljoonan ylitysoikeus vuodelle 2016.

2017-02-06T21:43:06+02:0006.02.2017|, , |

Guggenheimista

Tänään päätetään Guggenheimista kaupunginhallituksessa ja äänestän hankkeen puolesta. Miksi ihmeessä, kysyy moni. Vuonna 2012 en kannattanut Guggenheimia, koska sopimus oli Helsingille yksinkertaisesti huono. Mietin kantaani pitkään tälläkin kertaa. Ensimmäinen syy puoltaa kaupunginhallituksessa hanketta on, että haluan valtuuston päättävän Guggenheimin kohtalosta. Kaupunkilaisten valitseman ylimmän päättävän elimen on päästävä linjaamaan näin paljon keskustellusta aiheesta. Toinen syy äänestää Guggenheimin puolesta on, että esitys on parempi kuin neljä vuotta sitten. Tottakai voisi olla vieläkin parempi, jos valtio osallistuisi kustannuksiin tai jos kaikki maksettaisiin yksityisellä rahalla.

Helsinki suunnittelee maksutonta varhaiskasvatusta ja torjuu lasten eriarvoisuutta

Olin vihreiden toisena neuvottelijana vuoden 2017 talousarvioista. Vaikka aika monista budjettineuvotteluista on kokemusta, tällä kertaa otti maitohapoille: syksyllä ensin yleiskaavan ja Vartiosaaren osayleiskaavan käsittely, sen jälkeen talousarvioneuvottelut. Lopputulos oli kuitenkin oikein hyvä - iltapäiväkerhopaikka kaikille 1-2 luokkalaisille, maksuton varhaiskasvatus, lisäresursseja omais- ja kotihoitoon, koulujen, leikkipuistojen ja päiväkotien korjaukseen sekä 10 miljoonaa lisää opetukseen!

Pitämäni vihreän valtuustoryhmän puhe budjetista

Pidin tänään valtuustossa vihreän valtuustoryhmän puolesta ryhmäpuheen 2016 talousarviosta. Tänä vuonna budjettineuvottelut eivät menneet ihan perinteisen aikataulun mukaisesti ja sen vuoksi olemme täällä juuri tänään. Lopputulos kuitenkin ratkaisee ja vihreiden puolesta kiitos kaikille osallistuneille ryhmille. Laajalla yhteistyöllä saatiin enemmän aikaan kuin vain osiensa summa. Vihreä ryhmä on tyytyväinen, että kaupunkilaisille tärkeiden palveluiden kuten opetukseen, varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja terveyspalveluiden, kirjastojen ja kulttuurin rahoitusta korjattiin merkittävästi. Helsinki teki budjettineuvotteluissa merkittävän päätöksen, että kaikkien lasten oikeudesta kokopäivähoitoon sekä päiväkotiryhmien nykyisestä koosta ja henkilöstömitoituksesta pidetään kiinni. Tämä oli vihreille kaikkein tärkein asia neuvotteluissa. Varhaiskasvatus on investoimista lapsiin eli tulevaisuuteen.

Kotihoidon kuntalisää ei leikattu

Varhaiskasvatuslautakunta päätti eilen yksimielisesti hylätä esityksen kotihoidon tuen kuntalisän poistamisesta 2-3 -vuotiailta lapsilta. Leikkaus olisi säästänyt 3,6 miljoonaa euroa. Lautakunnassa emme pitäneet ehdotusta kaupunginvaltuuston strategia-ohjelman mukaisena tuottavuuden parantamiseen perustuvana säästönä - se kun syntyisi ainostaan kaupungin palvelun heikentämisellä. Leikkaus ei myöskään tuo varmoja säästöjä: ehdotukseen sisältyy jopa riski kustannusten noususta, mikäli kotihoidossa olevia lapsia tulee lisää päivähoitoon. Leikkaus olisi erityisen haitallinen pienituloisille perheille ja voisi jopa lisätä toimeentulotuen hakemista. Kotihoidontukeen on tulossa muutoksia hallituksen rakennepoliittisten päätösten yhteydessä. Kuntalisän kokonaisuutta tuleekin pohtia valtakunnallisten päätösten jälkeen, kun tiedetään, miten suunnitelma kotihoidontuen jakamisesta vanhempien kesken toteutetaan.

2013-11-13T21:35:19+02:0013.11.2013|, , |

Kotihoidontuen Helsinki-lisän leikkaus nyt lautakunnassa

Varhaiskasvatuslautakunnassa tiistaina 22.10 Talouden toteutumisennuste Virasto menossa 5,5 miljoonaa euroa yli, lapsia yli 1000 enemmän kuin budjetoitu tälle vuodelle. Tässä ei sitten mitään uutta; tämä järjetön budjetointitapa on muutettava ja talouden vastattava lasten kokonaismäärää. Viimeksi lautakunnassa esitimme mm. miten voitaisiin sopia kiinteä hinta, millä palvelut olisi tuotettava per lapsi. Silloin varhaiskasvatuksessa keskityttäisiin olennaiseen ja niihin taloudellisiin ohjauskeinoihin, jotka todella ovat olemassa. Talouskuria voidaan lisätä varaamalla väestönkasvun lisämääräraha kaupunginhallituksen alle ja antaa päivähoidon käyttöön, jos lapsimäärä on kasvanut ennakoimattomaksi. Näin ei voida enää jatkaa. Kotihoidontuen Helsinki-lisän poistaminen yli kaksivuotiailta Nyt se on lautakunnan listalla: virasto esittää, että kotihoidontuen kuntalisä 135 eur/kk poistetaan yli 2-vuotiailta lapsilta helmikuusta 2014 alkaen. Säästöä tulisi 3,1 miljoonaa, mutta vain siinä tapauksessa, jos kaikki lapset pysyvät kotihoidossa. Jos nyt kotihoidossa olevista 2100 kaksi-kolmivuotiaasta lapsesta 400 siirtyy päivähoitoon, säästöä ei tule lainkaan. Jos enemmän, mennään miinukselle. Virasto perustelee leikkausta valtuuston määräämällä 1% tuottavuustavoitteella. Tällä toimenpiteellä se saadaankin viraston osalta melkein kokonaan katettua ensi vuodelta. Muu olisikin äärimmäisen vaikeaa, sillä sijaisten käyttö ym. liikkumavara on päivähoidosta syöty viimeisten 8 vuoden lapsimäärän nopean kasvun ja tiukkojen budjettien aikana.

2013-10-19T11:20:35+03:0019.10.2013|, , |

Varhaiskasvatuslautakunnan lista 20.8.2013

Varhaiskasvatuslautakunnan pitää ensimmäisen kokouksen kesätauon jälkeen ti 20.8 klo 16.15 Varhaiskasvatusviraston talousarvion toteutumisennuste Lapsia on hoidettu 800 enemmän kuin on budjetoitu (+180 päiväkodeissa, + 380 kotihoidontuella, + 245 yksityisen hoidon tuella) ja sen vuoksi ylitystä on tulossa 8 meur. Lisäksi riski, että talouspalvelun tietojärjestelmäsiirroksen laskusotkuista jää luottotappioita enemmän kuin on varauduttu. Sopeutustoimia ei esitetä, mutta varmasti niistä keskustellaan kuten kesäkuussakin: sisaralennuksen poisto toisi viraston laskelmilla lisää tuloja 1,6 meur ja kotihoidontuen Helsinki-lisän leikkaus yli 2-vuotiailta 2 meur säästöä. Kesäkuun keskustelussa lautakunta ei innolla tukenut kumpaakaan säästökohdetta. Helsinki-lisän leikkauksesta ei synny säästöä välttämättä lainkaan, jos yksikin kymmenestä kotihoidossa olevasta meneekin kokopäivähoitoon. Sisaralennus tuli vihreiden aloitteesta ja mielestäni edelleen Helsinki voi helpottaa monilapsisten perheiden tilannetta. Asumiskustannukset Helsingissä ovat järkyttävät ja on hyvä, että myös monilapsiset perheet haluavat asua täällä.

Saavutuksiani kaupunginvaltuutettuna

Tässä muutamia konkreettisia esimerkkejä saavutuksistani: Ehdotuksestani sosiaalilautakunta laittoi huippukalliin Apotti-hankkeen uuteen valmisteluun. Olen ollut mukana erilaisissa tietojärjestelmähankkeissa ja työssäni THL:ssä rakennamme Lesothoon ensimmäistä kattavaa potilastietojärjestelmää. Olin mukana ehdottamassa, että päiväkotien ns. hoitokerroin muuttui vihdoin tänä vuonna niin, ettei alle kolmivuotiaiden ryhmään voi enää ottaa uusia lapsia jonkun ylittäessä tuon ikärajan. Ryhmä pysyy pidempään pienenä eikä siellä ole niin suurta vaihtuvuutta. Pysyvyys on pienimmille olennaista. Ehdotuksestamme sosiaalilautakunnassa vanhusten palveluasumisen käyttövara nostettiin 200 eurosta 250 euroon. (Vähintään sen on siis jäätävä asukkaan käyttöön.) Ehdotuksestani valtuusto päätti (yhtä ääntä vaille yksimielisesti) selvittää Kruunuvuorenrannassa pientalotonttien (townhouse) ryhmärakentamista. Ryhmärakentamisesta minulla on omaa kokemusta Viikistä, josta voitimme aikoinaan ekologisen rakentamisen kilpailussa rivitalotontin. Opiskelukaupungissani Berliinissä ryhmärakentamisella on hillitty grynderien hinnankorotuksia.

Helsinki laskee päivähoitopaikat väärin

Valtuusto otti neljä vuotta sitten tavoitteeksi päivähoitoryhmien pienentämisen, mikä tänä vuonna konkreettisesti näkyy päivähoitoryhmissä: pienimpien ryhmiin ei enää oteta joka kuukausi uusia lapsia, kun joku hoitoryhmässä täyttää kolme vuotta. Ryhmät eivät pienene hetkessä, mutta edetään oikeaan suuntaan. Olin esittämässä tätä hoitokertoimen muutosta sosiaalilautakunnassa. Isoimman päivähoitoa hiertävän ongelman Helsinki voisi korjata vaikka heti. Päivähoidon budjetointi perustuu lasten määrään vuoden viimeisenä päivänä, mitä peilataan edellisen kesän väestöennusteeseen. Väestöennuste laahaa hieman jäljessä, mutta suurin vaje päivähoitopaikoissa ei johdu väestöennusteen virheistä. Perusongelma on, että hoidossa olevat lapset on sovitettava budjettiraamiin eikä toisinpäin. Kun valtuuston varaama raha ei riitä kokopäivähoitoon kaikille, totuutta venytetään täysin epärealistisilla kerhopaikkatavoitteilla. Tämän sumutuksen on loputtava. Kaupunginhallitusryhmät päättivät viime kevään raamineuvotteluissa, missä olin mukana ryhmän neuvottelijana, että vuoden alusta aloittavan varhaiskasvatusviraston budjetti tehdään uusimpien ja luotettavimpien lapsiennusteiden mukaan. Näin ei ole tapahtunut: Kaupunginjohtaja Pajunen julkisti reilu viikko sitten budjettiesityksensä, jonka luvuista selviää, että nyt hoidossa olevien lasten määrä on sama kuin ensi vuodelle budjetoitu (19 500). Tämän vuoden ennuste, joka budjettikirjassa esitetään, on jo nyt lähtökohtaisesti pielessä. Sen lisäksi kerhopaikat on budjetoitu väärin, mistä tulee toiset 500 "ylimääräistä" lasta. Jo nyt on nähtävissä, että päivähoito ylittää budjetin ensi vuonna vähintään 1000 lapselle eli 11 miljoonalla. Siihen babyboom ja päivähoidon kysynnän kasvu päälle, niin taas ihmetellään, miksi päivähoitopaikkoja on varattu liian vähän. Jos kuvitteellisista luvuista luovuttaisiin, olisi päivähoidon budjettia nostettava kerralla roimasti. Luvuista puuttuu noin 1000 lasta, mikä nykyhinnoilla tarkoittaa noin 11-12 miljoonaa euroa. Tähän korjausliikkeeseen ei ole ollut halua hyvinäkään talousvuosina. Lakisääteinen palvelu on joka tapauksessa tarjottava ja ylityksiin on totuttu. Tarkistamalla hoidossa olevien lasten määriä eri hoitomuodoissa kaksi tai neljä kertaa vuodessa ja vertaamalla sitä edellisten vuoden trendeihin oltaisiin jo hyvin lähellä totuutta. Tällöin päivähoitopaikkoja ja niiden vaatimia tiloja varattaisiin helsinkiläisille lapsille riittävästi eikä koko ajan paikattaisi hölmöläisten peittoa kalliilla hätäratkaisuilla. Lapsille ja heidän perheilleen kestämätön budjetointitapa näkyy epävarmuutena hoitopaikan saamisesta tai ryhmäkoosta, virallisesti kuvattuna ’jatkuvasti nousevina tehokkuuslukuina’. Päivähoidon tuottavuus on jo noussut viime vuosina ennätykselliselle tasolle. Päivähoidon henkilökunnalle ja suunnittelulle se tarkoittaa ainaista selittelyä asiassa, mikä ei ole heidän syynsä. Jo tammikuussa tiedetään, ettei tavoitteita saavuteta. Lastensuojelun perusta on lasten kasvurauha päiväkodeissa ja kouluissa. Arkijärjen lisäksi asiasta on vahvaa tutkimusnäyttöä. Tällä tavalla ei kehitetä kestävää ja laadukasta päivähoitoa tässä kaupungissa.

2012-10-16T08:56:26+03:0014.10.2012|, , |
Go to Top