Sipilän hallitusohjelmassa on linjattu suuria leikkauksia varhaiskasvatuksesta. Esitimme yhdessä Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajan Emma Karin kanssa, ettei Helsinki leikkaa lapsilta. Tiedotteemme asiasta tässä.

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Emma Kari ja Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Sanna Vesikansa vaativat, että Helsinki ei lähde mukaan Sipilän hallitusohjelman linjaamiin suuriin leikkauksiin päivähoidosta. Heidän mukaansa  lapsilta leikkaamisen sijaan kaupungin on jatkossakin taattava laadukas ja tasa-arvoinen varhaiskasvatus. He huomauttavat, että Helsinki voi säilyttää subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja pienemmät ryhmäkoot, jos tahtoa löytyy.

Vihreä valtuustoryhmä vetoaa muihin puolueisiin, jotta Helsinki ei lähtisi mukaan uuden hallituksen leikkauslinjaan.

– Kuntien ei ole pakko tarjota huonointa minimitasoa: ryhmäkoon, henkilöstömitoituksen ja päivähoito-oikeuden pitäminen nykyisellään on merkki arvostuksesta lapsia ja tärkeää, raskasta ja matalapalkkaista työtä tekeviä ammattilaisia kohtaan. Se on myös kilpailuvaltti Helsingille työnantajana ja kotikuntana, sanoo Kari.

Uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen puolipäiväiseksi, mikäli lapsen vanhempi on kotona esimerkiksi hoitamassa nuorempaa sisarusta tai työttömänä.

– Leikkaukset ja rajaukset tarkoittavat suurta periaatteellista muutosta järjestelmään, jolloin oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen muuttuu lapsen oikeudesta vanhempien oikeudeksi, joka muuttuu aina vanhempien työtilanteen mukaan. Harkinnanvaraisuuden lisääminen myös lisää hallintoa, valvontaa ja seurantaa, jolloin säästöjä ei edes välttämättä synny,  huomauttaa Kari.

Osa-aikaisia lapsia on päivähoidossa jo nyt paljon. Työelämän muutokset ja epäsäännöllisen työn lisääntyminen tekee päiväkotiryhmien muodostamisen entistä vaikeammaksi, mikäli suuri osa lapsista on osa-aikaisia. Osa-aikaisia ryhmiä ei ole mahdollista saada joka päiväkotiin. Ei ole toivottavaa, että lapsi joutuisi vaihtamaan päiväkotia osa-aikaisen hoidon vuoksi.

Suuresti laatua heikentävä muutos on ohjelmaan kirjattu henkilöstömitoituksen muutos ja ryhmäkokojen kasvattaminen. Yli kolmevuotiaiden ryhmässä voisi jatkossa olla kahdeksan lasta yhtä hoitajaa kohden nykyisen seitsemän sijaan. Helsingissä on jo nyt suuria ryhmiä, sillä lasten määrä ollut kasvussa lähes 10 vuotta, koska perheet haluat asua kaupungissa.

– Yli kolmevuotiaiden ryhmäkoon kasvattaminen heikentää selvästi varhaiskasvatusta. Käytännössä nykyiset 21 lapsen ryhmät kasvaisivat 24 lapsen ryhmiksi, mutta henkilökunta ja todennäköisesti myös tilat säilyisivät entisellään. Ehdotamme, että Helsinki pitäytyy nykyisissä ryhmäkoissa ja henkilöstömitoituksissa, vaikka laki heikennyksen sallisikin, sanoo Vesikansa.

Lisäksi vihreät pitävät huolestuttavina uutisia, joissa esikouluikäisten päivähoitoa ollaan siirtämässä kerhojen vastuulle. Helsinki on päättänyt vuosia sitten hyvän ja lapsiystävällisen linjan, että esiopetus järjestetään kokonaisena päivänä lapselle samassa tilassa: pääosin päiväkodeissa tai joissain tapauksissa esiopetukseen suunnitelluissa tiloissa kouluilla. Esiopetuksen laatua ei ole syytä heikentää.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat varhaiskasvatukseen panostamisen tuottavan myös taloudellisia hyötyjä. Ennen kouluikää saatu tuki tasoittaa myös parhaiten koulupolkua, vähentää koulupudokkuutta ja syrjäytymistä.

– Hallituksen resepteillä Suomi ei nouse, vaan lastemme laadukkaaseen ja tasa-arvoiseen koulutukseen panostamalla, Vesikansa linjaa.

 

Lisätietoja:
Emma Kari, 044 300 6801
emma.kari@eduskunta.fi

Sanna Vesikansa, 040 745 9586