Varhaiskasvatuslautakunnassa tiistaina 22.10

Talouden toteutumisennuste

Virasto menossa 5,5 miljoonaa euroa yli, lapsia yli 1000 enemmän kuin budjetoitu tälle vuodelle. Tässä ei sitten mitään uutta; tämä järjetön budjetointitapa on muutettava ja talouden vastattava lasten kokonaismäärää. Viimeksi lautakunnassa esitimme mm. miten voitaisiin sopia kiinteä hinta, millä palvelut olisi tuotettava per lapsi. Silloin varhaiskasvatuksessa keskityttäisiin olennaiseen ja niihin taloudellisiin ohjauskeinoihin, jotka todella ovat olemassa.  Talouskuria voidaan lisätä varaamalla väestönkasvun lisämääräraha kaupunginhallituksen alle ja antaa päivähoidon käyttöön, jos lapsimäärä on kasvanut ennakoimattomaksi. Näin ei voida enää jatkaa.

Kotihoidontuen Helsinki-lisän poistaminen yli kaksivuotiailta

Nyt se on lautakunnan listalla: virasto esittää, että kotihoidontuen kuntalisä 135 eur/kk poistetaan yli 2-vuotiailta lapsilta helmikuusta 2014 alkaen. Säästöä tulisi 3,1 miljoonaa, mutta vain siinä tapauksessa, jos kaikki lapset pysyvät kotihoidossa. Jos nyt kotihoidossa olevista 2100 kaksi-kolmivuotiaasta lapsesta 400 siirtyy päivähoitoon, säästöä ei tule lainkaan. Jos enemmän, mennään miinukselle.

Virasto perustelee leikkausta valtuuston määräämällä 1% tuottavuustavoitteella. Tällä toimenpiteellä se saadaankin viraston osalta melkein kokonaan katettua ensi vuodelta. Muu olisikin äärimmäisen vaikeaa, sillä sijaisten käyttö ym. liikkumavara on päivähoidosta syöty viimeisten 8 vuoden lapsimäärän nopean kasvun ja tiukkojen budjettien aikana.

Virasto on selvittänyt muitakin keinoja mm. tilanormia pienentämällä 9 neliöstä/lapsi 8 neliöön/lapsi voitaisiin saada vähitellen uudet tilat tiiviimmiksi. Käytännössä vanhoissa tiloissa ei yksinkertaisesti voida sulloa lapsia tiiviimpään ja tätä voidaan pääosin toteuttaa uusissa tiloissa (säästöä tulee myös vähitellen eli ei kovin tehokas tehostamiskeino).

Onhan tämä järjetöntä, että kasvavissa palveluissa tavoitellaan tuottavuutta kokonaisbudjetista.

Emme ole pitäneet kuntalisän poistoa hyvänä säästökohteena, sillä säästöä ei välttämättä synny vaan lisää kustannuksia ensi vuodelle ja tämä pitäisi tietysti huomioida lisärahoituksena päivähoitoon eikä näin yksinomaan säästötoimena. Ajoitus leikkauksen tekemiseen on myös todella huono, jos hallituksen rakennepoliittinen uudistus kotihoidontuesta etenee ja kuntalisän kannustin poistuu – saadaanko miehet toivotusti jakamaan hoitovastuuta vai aiheutetaanko lisäpaineita hoitoon tulevina lapsina. Lisäksi tämä kirpaisee etenkin pienituloisia, joille Helsinki-lisä (135 eur/kk) on merkittävä tulo – hyvätuloisille kotihoito on edelleen mahdollinen, myös ilman kuntalisää.

Esityksessä ei juurikaan analysoida vaikutuksia muissa kunnissa, joten varmasti odottavissa pitkä keskustelu ja mahdollisesti asia jää pöydälle.

Muut asiat nopeasti listattuna:

– järjestöavustusten jakoperusteet
– esitys khs:lle lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisessa noudatettavien rajojen vahvistamisesta
– palvelusetelitoiminnan vakinaistaminen lasten kerhotoiminnan palvelun järjestämistapana
– lausunto palvelusetelien käytön laajentamisesta koskevasta Tuomas Rantasen toivomusponnesta
– lausunto kaupunginhallitukselle palvelusetelikäytäntöjen kustannusten ja erikoistumisvaikutusten tutkimista koskevasta Thomas Wallgrenin toivomusponnesta
– varhaiskasvatuslautakunnan kokousaikataulu vuonna

Nyt jatkamaan lasten kanssa syyslomaa – rentouttavaa syyslomaa kaikille koululaisille ja heidän vanhemmilleen!