Olin vihreiden toisena neuvottelijana vuoden 2017 talousarvioista. Vaikka aika monista budjettineuvotteluista on kokemusta, tällä kertaa otti maitohapoille: syksyllä ensin yleiskaavan ja Vartiosaaren osayleiskaavan käsittely, sen jälkeen talousarvioneuvottelut.

Lopputulos oli kuitenkin oikein hyvä – iltapäiväkerhopaikka kaikille 1-2 luokkalaisille, maksuton varhaiskasvatus, lisäresursseja omais- ja kotihoitoon, koulujen, leikkipuistojen ja päiväkotien korjaukseen sekä 10 miljoonaa lisää opetukseen!

Alla tiedotteestamme lisää:

Budjettineuvoteluissa Helsingin kaupunginhallituksen ryhmät sopivat, että käynnistetään selvitys siirtymisestä maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Päätös asiasta tehdään ensi kesänä seuraavan valtuustokauden strategian yhteydessä.

“Osapäiväisesti maksuton varhaiskasvatus oli yksi neuvotteluiden kärkitavoitteistamme. Neuvottelujen tuloksena mahdollisuutta maksuttomaan varhaiskasvatukseen lähdetään selvittämään siten, että se on mahdollista saada mukaan seuraavan kauden valtuustostrategiaan”, iloitsee valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.

Varhaiskasvatuksen laadusta on yhtä lailla pidettävä kiinni: neuvotteluiden ansiosta budjetissa varaudutaan paremmin lapsimäärän kasvuun, vieraiden kielten oppimiseen jo päiväkodeissa ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Lasten syrjäytymisen ehkäisyyn saatiin neuvotteluissa sovittua uusi viiden miljoonan määräraha – sekin vihreiden aloitteesta.

“Halusimme satsata neuvotteluissa erityisesti lasten eriarvoisuuden torjuntaan. Tämä estää myös tehokkaasti alueiden eriarvoistumista”, sanoo kaupunginhallituksen jäsen Sanna Vesikansa.

Opetukseen suunnatussa, 10 miljoonan euron määrärahassa saatiin myös vihreiden tavoitteita lävitse: oppilasmäärän kasvuun varaudutaan ja taataan ensi vuonna kaikille ykkös- ja kakkosluokkalaisille iltapäiväkerhopaikka.

Vihreiden tavoitteena oli panostaa lisää leikkipuistojen korjauksiin, mihin varattiin kahden miljoonan määräraha. “Leikkipuistot ovat jääneet investoinneissa muiden tarpeiden jalkoihin, mihin tarvittiin muutos. Puistot huolehtivat pienten lasten ja perheiden avoimen toiminnan lisäksi myös nopeasti kasvavasta koululaisten joukosta iltapäivisin”, sanoo Sanna Vesikansa. Koulujen ja päiväkotien korjauksiin osoitettiin neljä miljoonaa lisärahoitusta ja kaupungin korjausvelan taittamiseksi laaditaan ehdotus seuraavaa valtuustostrategiaa varten.

Myös sosiaali- ja terveyspalveluissa panostetaan lisää oikeisiin asioihin: vanhusten kotihoidon palveluita vahvistetaan, omaishoitoa tuetaan ja kiireettömän hoidon saatavuutta parannetaan. Myös kotoutumisen resurssit turvataan.

Vihreiden tavoitteina oli myös tukea enemmän nuorisotoimea, kulttuurikentän avustuksia ja vahvistaa ympäristökeskusta, mitkä toteutuivat.

Hienoa neuvottelutuloksessa oli myös se, että kaikki kaupunginhallitusryhmät olivat budjettisovussa mukana – näin neuvotteluiden lopputuloksessa päästiin monipuolisesti kaupunkilaisten palveluita takaaviin ratkaisuihin.

Lisätietoja:
Otso Kivekäs, puh 044 333 6338
Sanna Vesikansa, puh 040 745 9586