Tietoa Sanna Vesikansa

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä Sanna Vesikansa on luonut 184 artikkelia.

Varhaiskasvatuslautakunta 17.12

Vuoden viimeinen kokous varhaiskasvatuksessa 17.12 meni näin: Pöydälle jätimme käyttösuunnitelman, yksityisen hoidon tuen korotusesityksen ja Konalantien päiväkotisuunnitelman. Muut asiat menivät esityksen mukaan.

2013-12-19T11:57:03+02:0019.12.2013|

Päiväkoti Kalinkan ostopalvelusopimus umpeutumassa

Sähköpostini on viime päivinä täyttynyt päiväkoti Kalinkasta tulleista viesteistä kuten muidenkin varhaiskasvatuslautakunnan ja valtuuston jäsenten. Vanhempien huoli on suuri, kun Kalinkan ostopalvelusopimus päättyy kesällä ja päiväkoti on ilmoittanut, ettei jatka yksityisen hoidon tuella. Varhaiskasvatusvirasto ei ole lakkauttamassa päiväkotia, sillä Kalinka on (ja on aina ollut) yksityinen päiväkoti. Suomalais-venäläisen koulun yhteydessä toimivassa päiväkodissa on satakunta paikkaa, josta 70 ostopalvelupaikkoja. Lisäksi Kalinkassa on lapsia yksityisen hoidon tuella. Kyseessä on yksi viimeisistä ostopalvelusopimuksista, mitä virastolla on vielä ollut. Sopimuskauden viimeinen optiovuosi tulee täyteen ensi kesänä. Jos ostopalvelua Kalinkan kanssa haluttaisiin jatkaa, pitäisi hankintalain mukaan käynnistää uusi kilpailutus. Siinä pitäisi kilpailuttaa venäjänkielinen päivähoito laajemminkin, sillä sitä tarjotaan myös neljässä muussa yksityisessä päiväkodissa mm. Mellunmäessä, Pasilassa ja Vuosaaressa.

2013-12-08T22:08:15+02:0008.12.2013|, |

Kotihoidon kuntalisää ei leikattu

Varhaiskasvatuslautakunta päätti eilen yksimielisesti hylätä esityksen kotihoidon tuen kuntalisän poistamisesta 2-3 -vuotiailta lapsilta. Leikkaus olisi säästänyt 3,6 miljoonaa euroa. Lautakunnassa emme pitäneet ehdotusta kaupunginvaltuuston strategia-ohjelman mukaisena tuottavuuden parantamiseen perustuvana säästönä - se kun syntyisi ainostaan kaupungin palvelun heikentämisellä. Leikkaus ei myöskään tuo varmoja säästöjä: ehdotukseen sisältyy jopa riski kustannusten noususta, mikäli kotihoidossa olevia lapsia tulee lisää päivähoitoon. Leikkaus olisi erityisen haitallinen pienituloisille perheille ja voisi jopa lisätä toimeentulotuen hakemista. Kotihoidontukeen on tulossa muutoksia hallituksen rakennepoliittisten päätösten yhteydessä. Kuntalisän kokonaisuutta tuleekin pohtia valtakunnallisten päätösten jälkeen, kun tiedetään, miten suunnitelma kotihoidontuen jakamisesta vanhempien kesken toteutetaan.

2013-11-13T21:35:19+02:0013.11.2013|, , |

Kotihoidontuen Helsinki-lisän leikkaus nyt lautakunnassa

Varhaiskasvatuslautakunnassa tiistaina 22.10 Talouden toteutumisennuste Virasto menossa 5,5 miljoonaa euroa yli, lapsia yli 1000 enemmän kuin budjetoitu tälle vuodelle. Tässä ei sitten mitään uutta; tämä järjetön budjetointitapa on muutettava ja talouden vastattava lasten kokonaismäärää. Viimeksi lautakunnassa esitimme mm. miten voitaisiin sopia kiinteä hinta, millä palvelut olisi tuotettava per lapsi. Silloin varhaiskasvatuksessa keskityttäisiin olennaiseen ja niihin taloudellisiin ohjauskeinoihin, jotka todella ovat olemassa. Talouskuria voidaan lisätä varaamalla väestönkasvun lisämääräraha kaupunginhallituksen alle ja antaa päivähoidon käyttöön, jos lapsimäärä on kasvanut ennakoimattomaksi. Näin ei voida enää jatkaa. Kotihoidontuen Helsinki-lisän poistaminen yli kaksivuotiailta Nyt se on lautakunnan listalla: virasto esittää, että kotihoidontuen kuntalisä 135 eur/kk poistetaan yli 2-vuotiailta lapsilta helmikuusta 2014 alkaen. Säästöä tulisi 3,1 miljoonaa, mutta vain siinä tapauksessa, jos kaikki lapset pysyvät kotihoidossa. Jos nyt kotihoidossa olevista 2100 kaksi-kolmivuotiaasta lapsesta 400 siirtyy päivähoitoon, säästöä ei tule lainkaan. Jos enemmän, mennään miinukselle. Virasto perustelee leikkausta valtuuston määräämällä 1% tuottavuustavoitteella. Tällä toimenpiteellä se saadaankin viraston osalta melkein kokonaan katettua ensi vuodelta. Muu olisikin äärimmäisen vaikeaa, sillä sijaisten käyttö ym. liikkumavara on päivähoidosta syöty viimeisten 8 vuoden lapsimäärän nopean kasvun ja tiukkojen budjettien aikana.

2013-10-19T11:20:35+03:0019.10.2013|, , |

Ei maksullisille muskareille

Helsinki on kohissut pari päivää muskarien kieltämisestä Helsingin päiväkodeissa. Tarkasti ottaen päätimme kesäkuussa, ettei Helsingissä voida järjestää maksullisia muskareita tai muutakaan taide- tai liikuntakasvatusta päiväkotipäivän aikana. Kuvataiteet, musiikki ja liikunta ovat tärkeitä ja niiden opetusta on hyvä edistää myös meillä. Mutta opetuksen on oltava kaikille lapsille ilmaista ja avointa. Tästä olimme hyvin yksimielisiä, ettei Helsingin päivähoidon sisään haluta tuoda maksullista toimintaa, joka erottelee lapsia vamhempien maksukyvyn mukaan. Espoon tapainen vapaaoppilaspaikkojen mahdollisuus ei minun huoltani poistanut- pikemminkin päinvastoihin, siihenkö suuntaan halutaan? Ei kouluissakaan toimita näin.

2013-10-13T09:11:21+03:0009.10.2013|

Leikataanko kotihoidontuesta, leikkipuistoista vai poistetaanko sisaralennus päivähoidosta?

HS kirjoitti eilen ja tänään päiväkotien ja leikkipuistojen säästöpaineista, joita todella on: budjetti on ylittymässä tänä vuonna 8 miljoonalla. Tiistain lautakunnan kokouksessa käsittelimme talousseminaarissa viraston kustannuksia. Se auttoi hahmottamaan, mihin noin 350 miljoonan budjetti jakautuu. HS on julkaissut ei-lakisääteisten palveluiden kustannuksia graafina. Ei näissä lautakunnan listoissa mitään salaista ole ja ehkä veronmaksajien on hyvä tietää, mihin hyödyllisiin kohteisiin raha menee. Säästöistä puhuminen on tässä vaiheessa vielä spekulaatiota. Tosin muutaman viikon kuluttua ehkä jo arkipäivää, kun 2014 talousarvio on päätetty valtuustossa. Lautakunnassa olemme kesästä alkaen keskustelleet viraston miettimistä säästökohteista, kotihoidontuen leikkaamisesta yli 2-vuotiailta ja päivähoitomaksujen sisaralennuksen poistosta. Säästöesitystä ei ole vielä kummastakaan eikä siis myöskään päätöksiä. Kumpikin on mielestäni ongelmallinen: kotihoidontuen leikkaus voi tuoda lisää lapsia kalliimpaan kokopäivähoitoon ja sisaralennuksen poisto tarkoittaa, että monilapsiset perheet paikkaavat Helsingin taantuvaa taloutta 40 eurolla kuukaudessa (tai enemmänkin, jos perheellä on yli kaksi lasta samaan aikaan päivähoidossa).

2013-10-05T08:34:01+03:0005.10.2013|

Rakenneuudistusten sulattelua

Hallituksen rakenneuudistuksista ei synny kovin selkeää kuvaa, mihin suuntaan tätä maata halutaan viedä. Hallituspuolueiden välillä on tehty selkeästi kompromisseja. Tämä lista ei varmasti jää viimeiseksi. Mutta silti: vihdoin Suomessa tehtiin päätöksiä. Listan pituudelle voi kai antaa kohtuullisen arvosanan. Keinoista voi sitten olla eri mieltä. Työurien pidentämisen keinot tuntuvat painottuvat nuoriin (opintotuki), lapsiperheisiin (kotihoidontuki) ja kaikkiin työikäisiin (vuorotteluvapaa). Eläkeuudistusta lykätään seuraavalle vaalikaudelle - työperäisen maahanmuuton helpottamisesta kukaan ei uskalla edes puhua. Kotihoidontuen jakaminen vanhempien kesken ei ole aivan huono, vaikka monia kysymysmerkkejä on: miten hoitovapaa jaetaan ideaalisen tasa-arvoisesti, jos puolisoa ei ole tai ero on juuri päällä? Paljon jää ratkaistavaksi myöhemmin.

2013-09-12T22:01:30+03:0002.09.2013|, |
Go to Top