Vuoden viimeinen kokous varhaiskasvatuksessa 17.12 meni näin:

Pöydälle jätimme käyttösuunnitelman, yksityisen hoidon tuen korotusesityksen ja Konalantien päiväkotisuunnitelman. Muut asiat menivät esityksen mukaan.

Käyttösuunnitelma 2014

Varhaiskasvatuksen budjettiin on varattu  ensi vuodelle 13,5 miljoonaa enemmän kuin v. 2013,  jos todennäköiseltä näyttävä kahden miljoonan ylitys otetaan huomioon. Lapsiakin odotetaan 900 lisää verrattuna tähän vuoteen ja henkilökuntaa pitäisi rekrytoida parisataa lisää – 100 eläköityy ja toiset 100 tarvitaan uusia lapsia varten.  Keskustelimme kokouksessa, onko rekrytointi vaikeutumassa ja ovatko muut pääkaupunkiseudun kunnat houkuttelevampia työnantajia.

Ensi vuoden suuri kysymys on, miten budjettineuvotteluissa sovittu muutos toteutetaan: varhaiskasvatuslautakunnassa tarkistetaan virallisten ennusteiden yhteydessä varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä. Viraston käyttötalouden budjetointia kehitetään siten, että se heijastelee paremmin lapsimäärän kehitystä eri hoitomuodoissa.

Uudistaminen on jo aloitettu ja se on nähtävissä mm. käyttösuunnitelman sivulta 10, johon on listattu eri hoitomuotojen kustannukset

Tulossa myös lakimuutoksia: joustava hoitoraha, esitys maksujen muuttumisesta tuntiperustaiseksi, uusi varhaiskasvatuslaki ja suuria rakanneratkaisujen muutoksia. Helsinginkin pitää olla valppaana ja ottaa myös kantaa esitettyhin muutoksiin. Virastoon tulossa (vihdoin) tulospalkkiojärjestelmä 2014; asia hyvä ja rahat tähän on varattu käyttösuunnitelmassa.

Mietityttää tässä vaiheessa:

– tilanormin pienennys päiväkodeissa yhdeksästä neliöstä/lapsi kahdeksaan, joka on valtuuston määräämä tavoite uusissa tiloissa ja vanhoissa tiloissa silloin, kun se on toiminnallisesti mahdollista. Kaikki päivähoidon tilat on nyt mitattu ja koonti, miten etenkin vanhojen tilojen osalta asiassa edetään, käsitellään lautakunnassa maaliskuussa. Tämä pitää katsoa tarkasti, ettei lasten olosuhteita huononneta eikä henkilökunta äänestä jaloillaan, jos työtä ei voi tehdä kunnolla.

– luomuruuan osuutta päiväkotiruuasta ei lisätä, sillä siihen ei ole varattu erillistä rahaa. Kuitenkin jo 2015 pitäisi saavuttaa kaupungin ruokastrategian 50% luomua (nyt 14%). Tulen esittämään lisäystä, että lautakunnalle tuodaan keväällä suunnitelma ja kustannuslaskelmat, miten kaupungin ruokastrategiassa asetettu tavoite saavutetaan. Silloin voisimme miettiä myös vaihtoehtoja edetä. Nyt poljemme paikoillamme.

– leikkipuistojen 7 vakanssia ehdotetaan vähennettäväksi: tämä arveluttaa, etenkin kun samaan aikaan lapsimäärä kasvaa,  lisätään kerhotavoitteita ja sanotaan, että avoin toimina säilyy. Pyysin lisäselvityksiä mm. käyttäjätilastoja seuraavaan kokoukseen.

Yksityisen hoidon tuen korotus 10 eurolla

Yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisään esitetään 10 euron korotusta kaikkiin hoitomuotoihin (yksityinen päiväkotihoito, yksityinen perhepäivähoito, hoitaja kotona). Helsingin pitää huolehtia myös yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisän säännöllisestä korottamisesta, sillä sitä ei ole sidottu indeksiin. Muuten vain kaikista varakkaimmilla on mahdollisuus yksityisiin päiväkoteihin, mikä ei ole hyvä suuntaus.  Tämä vastaa minimaalista indeksikorotusta, sillä 10 euron korotus on pienempi kuin 1.8.2014 tuleva indeksikorotus kunnallisiin päivähoitomaksuihin. Tämäkin jäi pöydälle.

Pitäjänmäelle uusi iso päiväkoti

Jätimme myös pöydälle ehdotuksen Konalantien uudesta päiväkodista, sillä halusimme mennä käymään paikan päällä tammikuun alussa. Pitäjänmäen-Konalan alueella on jo pitkään ollut pulaa päivähoitopaikoista ja hyvä, kun uusi tila on vihdoin löytynyt. Minua arveluttaa tässä ainoastaan pihasuunnitelma, mikä on täysin riittämätön 168 lapsen päiväkodille. Ulkoilua on ajateltu läheisiin puistoihin, mutta se ei yksin riitä. Virasto alkoikin heti antamani palautteen johdosta selvittämään, saadaanko myös toinen piha päiväkodin käyttöön.

Tässä linjataan myös ison päiväkodin mittakaavaa Helsingissä. Entiseen ravintola-toimistotilaan saatiin alkuperäistä suunnitelmaa enemmän tilaa päiväkodille ja oma piha-alue omalla sisäänkäynnillä. Saneerattavan kiinteistön tilaratkaisut ehdotetaan uudella 8 m2/lapsi tilamitoituksella. Tulossa on 8 ja 14 lapsen ryhmiä, mikä ei kuulosta huonolta kokeilulta.

Tutkin viikonloppuna ennen kokousta pohjapiirrosta ja asemakaavaa. Kyllä tämä tuntuu tuntuu vähän halpisversiolta Oslon tutustumismatkamme jälkeen ja arveluttaa, voidaanko suuri päiväkoti saada toimivaksi, kun tavoitteena on käyttää vuorotellen sisä- ja ulkotilaa.  Mutta katsotaan tammikuussa uudestaan.

Tarkoitus olisi avata päiväkoti syksyllä 2014. Samalla viereisessä rakennuksessa huonokuntoisessa vuokrakiinteistössä toimiva Tanelin tiloista voidaan luopua. Tätäkin pitää harkita tarkkaan, sillä Tanelin lasten vanhemmilta on jo tullut paljon viestejä, että Tanelin piha on erinomainen. Tanelin päiväkodin vanhemmille järjestetään asiasta tiedotustilaisuus 14.1.

Tänään 19.12 olen menossa viraston johdon (varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, leikkipuistojen päällikkö Hanna Linna) ja lautakunnan edustajien kanssa Torpparinmäen leikkipuistoon keskustelemaan Torppiksen perhetalon siirtämisestä leikkipuistoon. Ikäviäkin päätöksiä on osattava perustella helsinkiläisille ja vaikka monesta asiasta Helsingin varhaiskasvatusta voi syyttää, avoimeen keskusteluun on ainakin valmiutta.

Sen jälkeen vetäydyn joululomalle perheen kanssa – kuulemaan, miten oman eskarilaiseni jouluretki Amos Anderssonin museoon on tänään sujunut. Rauhallista joulunaikaa!