Tietoa Sanna Vesikansa

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä Sanna Vesikansa on luonut 184 artikkelia.

Lähisuhdeväkivallan sovittelun vaikeus

Helsingissä parisuhdeväkivallan sovittelu on kaksi kertaa yleisempää kuin muualla maassa. Helsingissä sovitteluun lähetettiin 194 lähisuhdeväkivaltatapausta vuonna 2009. Näen suuria ongelmia lähisuhdeväkivallan sovittelussa, vaikka se toki voi toimia joissain tapauksissa. Tältä osin lainsäädäntöä on mahdollisesti tiukennettava.

2011-04-08T08:25:47+03:0007.04.2011|, |

Kirjojen ja lääkkeiden alhaisempi alv on säilytettävä

Vihreät ovat pitäneet alv:n yhden prosenttiyksikön nostoa pienempänä pahana kuin työn verotuksen nostamista. Kirjojen, kulttuuripalveluiden lääkkeiden sekä joukkoliikenteen alhaisempaa 9% alv:tä ei kuitenkaan ole vihreiden mielestä perusteltua korottaa. Yleisen alv:n korotuksen voin hyväksyä vain, jos vastaavasti helpotetaan pienituloisten verotusta.

2011-04-05T22:44:38+03:0005.04.2011|, |

Miksi kannatan ilmastolakia?

Jos ilmastolakikampanja Polttavan kysymyksen perusteella pitäisi päätellä, mikä puolue ajaa aktiivisesti ja yksimielisesti Suomeen ilmastolakia, niin vastaus on liiankin ilmeinen vihreiden hyväksi. Ilmastolaki velvoittaisi hallitusta laatimaan vuosittaiset hiilibudjetit päästövähennystavoitteineen. Kannatan lakia, koska se olisi hyvä työkalu sitovien päästövähennysten aikaansaamiseksi.

2011-04-03T23:00:29+03:0003.04.2011||

Kouluihin kasvurauha

Oppiminen ja hyvä itsetunto syntyy toisten tuntemisesta ja kuulumisesta luokkaan, kouluun, yhteisöön. Se ei synny pelkillä kauniilla puheilla, vaan riittävän pienillä ryhmillä ja pätevillä opettajilla. Luin opinnäytteen tuloksesta, ettei pieni ryhmäkoko takaisi parempia oppimistuloksia. Pieni ryhmä mahdollistaa joka tapauksessa monipuolisempia menetelmiä, tutkivaa oppimista, projekteja ja retkiä. Uskon myös, että sosiaaliset taidot vahvistuvat. Nämä ovat tärkeitä taitoja tulevaisuudessa.

2011-04-03T22:31:52+03:0002.04.2011||

Terveysaseman ja lääkärin voi kohta valita

Kysyin tänään valtuuston kyselytunnilla valinnanvapauden lisäämisestä Helsingissä. Terveydenhuoltolaki muuttuu 1.5.2011, jolloin suomalaiset voivat valita mieleisensä terveysaseman oman kunnan sisällä. Valinnanvapaus laajenee koskemaan myös neuvoloita. Kysyn asiasta vastaavalta apulaiskaupunginjohtajalta, miten Helsinki on varautunut terveysasemilla pian alkavaan terveydenhuoltolain valinnanvapauteen?

2011-03-30T22:35:30+03:0030.03.2011|, |
Go to Top