Kysyin tänään valtuuston kyselytunnilla valinnanvapauden lisäämisestä Helsingissä. Alla kysymykseni.

Terveydenhuoltolaki muuttuu 1.5.2011, jolloin suomalaiset voivat valita mieleisensä terveysaseman oman kunnan sisällä. Valinnanvapaus laajenee koskemaan myös neuvoloita. Valinta tehdään vähintään vuodeksi kerrallaan.  Myös toisen kunnan terveyspalveluita voi käyttää, mikäli oleskelee paikkakunnalla pitempiaikaisesti. Vuonna 2014 valinnanvapaus laajenee koko maahan.

Maaliskuun alusta valinnanvapautta on kokeiltu Itä-Helsingin kuudella terveysasemalla. Vapusta alkaen helsinkiläiset voivat valita minkä tahansa kaupungin 26 terveysasemasta.

Uuden lain myötä helsinkiläisillä on mahdollisuus valita myös hoitava terveydenhoitaja tai lääkäri, kunhan valinta on yksikön toiminnan kannalta järjestettävissä. Potilas on mahdollisuuksien mukaan ohjattava jatkohoitoon häntä aiemmin hoitaneelle lääkärille.

Kysyn asiasta vastaavalta apulaiskaupunginjohtajalta, miten Helsinki on varautunut terveysasemilla pian alkavaan terveydenhuoltolain valinnanvapauteen? Kansainvälisten kokemusten mukaan kovin suuri asiakasmäärä ei vaihda terveysasemaansa, mutta esimerkiksi Tukholmassa terveyspalveluiden käyttö keskusta-alueilla ja hyvien liikenneyhteyksien solmukohdissa kasvoi.

Minkälaisia selvityksiä terveyskeskuksessa on tehty ja onko käyty läpi erilaisia skenaarioita helsinkiläisten asenteista ja odotuksista? Nykyisin osa terveysasemista on kuormittuneempia kuin toiset ja valinnanvapauden myötä kuormitus voi muuttua aivan eri asemille. Miten nopeasti ja joustavasti voidaan mukauttaa suunnitelmia, jos helsinkiläiset valitsevatkin toisin kuin on varauduttu? Miten toimitaan, jos aseman sisällä toiset lääkärit tai terveydenhoitajat kuormittuvat enemmän kuin toiset?

Lisäksi kysyn, millaisia vaikutuksia valinnanvapauden lisääntymisellä on terveysasemien palveluverkkoon?

Asiasta käydyn hyvän ja perusteellisen keskustelun voi katsoa helsinkikanavalta