Tervalammin paikkavähennys: päihdekuntoutusta laitoksista avopalveluihin

Sosiaalilautakunta päätti eilen vähentää Tervalammen päihdekuntoutuksesta 108 paikasta 76 paikkaaan. Samalla 15 työntekijää siirtyy päihdehuollon laitospalveluista avohuoltoon. Paikkojen vähentäminen on osa päihdehuollon rakennemuutosta, missä avopalveluja parannetaan ja laitoshoitoa vähennetään. Kannatin esitystä. Kannatin, koska samalla todella vahvistettin avohuoltoa: perhekuntoutusta, päihdeperheille kotiin vietäviä tukipalveluita, perheiden jälkikuntoutusta, päihdeongelmaisten ikääntyneiden avopalveluita, huumekuntoutusta. Lautakunta päätti vihreiden esityksestä ohjata paikkavähennysten kautta mahdollisesti tulevat säästöt lapsiperheiden ja nuorten päihdehuollon ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin neuvoloiden tai terveysasemien yhteyteen. Lopullisesti tämän päättää ensi vuoden lautakunta, mutta mielestäni poliittinen viesti oli tärkeää lähettää.

2012-09-19T22:00:44+03:0019.09.2012|, |

Päihdehoitoon on päästävä

Helsingissä on päihdehoidon vaihtoehtoja, mutta ongelmana on sopivan hoidon löytyminen erilaisille tarvitsijoille ja tuen jatkuvuus riittävän pitkään hoidon nivelvaiheissa. Kun päihdehoitoa tehdään tiukan budjetin puristuksessa, yksilön paras ei aina toteudu. Nämä jäivät päällimmäisinä mieleen torstain tilaisuudesta, jota järjestin Helsingin Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittisen työryhmän puheenjohtajana yhteistyössä Helsingin Vihreiden Naisten keskusteluiltaa huume- ja päihdehoidoista Helsingissä. Mukana oli Helsingin päihdehuollon asiantuntijoita ja rankan huumevierotuksen läpikäynyt kokemusasiantuntija.

2012-04-22T09:49:14+03:0022.04.2012|, |

Mikä on kantasi alkoholin mielikuvamainontaan?

Kannatan selkeitä kiristyksiä mielikuvamainontaan. Tässä asiassa mielipiteeni on muuttunut 20 vuodessa täyskäännöksen. Muistan hyvin, miten ihmeellistä oli katsoa ensimmäisiä drinkkimainoksia tv:stä. Alkoholilla läträäminen on 20 vuodessa lisääntynyt ja on merkittävä kansanterveydellinen haitta. Mainos ei aiheuta alkoholismia eikä pakota ketään juomaan. Yrittäjillä on oltava oikeus mainostaa tuotteitaan, mutta nykyinen laki on turhan monitulkintainen mielikuvamainonnan osalta.

2011-03-07T07:29:25+02:0001.03.2011||

Korvaushoitoa harvoille, monille, kenelle?

Sosiaalilautakunta päätti eilen opioidikorvaushoitojen ostamisesta. Huumeet ja myös huumehoito ovat keskittyneet pääkaupunkiin: Helsingissä on 665 korvaushoidon asiakasta; Espoossa 120, Vantaalla 70 ja Tampereella 32. Suurin riski uudessa porrastetussa hoidossa liittyy asiakkaan asemaan ja mahdollisuuksiin vaikuttaa saamansa hoidon laatuun. Toisaalta hoitojonoa on saatava eteenpäin ja huolehdittava myös siitä, ettei korvaushoito syö muun päihdehuollon resursseja. Näiden tosiasioiden ristiriidassa olin valmis kokeilemaan, toimiiko tämä.

2011-02-23T14:50:36+02:0023.02.2011||

Älykkyysosamäärä ja muut äitiyden vaarat

Välillä mietin, jäivätkö aivot Kätilöopistolle, yövalvomisiin vai liian kiireisen kalenterin välimaastoon. Työssäni näen äitiyden huomattavasti vaarallisemmat puolet. 500 000 naista kuolee vuosittain synnytyksen aiheuttamiin komplikaatioihin. Äitiysterveys on maailman johtajien sopima vuosituhattavoite, jossa on edistytty aivan liian hitaasti. Jopa tyttöjen koulutukseen on helpompi löytää rahaa, poliittista tahtoa ja ennenkaikkea yhteisön tukea kuin verta ja lapsivettä valuville äideille. Äitiys on myös haisevaa ja pelottavan alkukantaista. On helpompi keskittyä yksinkertaisempiin asioihin.

2011-01-22T23:13:36+02:0009.05.2010|, , |
Go to Top