Sosiaalilautakunta päätti eilen opioidikorvaushoitojen ostamisesta Helsingin Diakonissalaitokselta. Aiemmin hoitoa ovat tuottaneet ostopalveluina A-klinikkasäätiö ja Diakonissalaitos. Puolentoista vuoden puitesopimus on arvoltaan noin 3,3 miljoonaa.

Huumeet ja myös huumehoito ovat keskittyneet pääkaupunkiin: Helsingissä on 665 korvaushoidon asiakasta. Espoossa asiakkaita on 120, Vantaalla 70 ja Tampereella 32.

Helsingin hoidosta kolmasosa on omaa toimintaa kaupungin A-klinikoilla ja noin 200 eilen päätettyä ostopalvelua. 80 asiakasta saa korvaushoitoa terveysasemilla ja joitakin kymmeniä hoidetaan HUS:n piirissä. Hoitoa jonottaa parhaillaan 120 helsinkiläistä. Hoitoon pääsee kuuden kuukauden hoitotakuun aikana. Puoli vuotta on pitkä aika odottaa.

Päätös hoidosta, jossa tukitoimia on eri tavoin hoidon eri portailla, oli tehty jo aiemmin. Kilpailutuksessa pyydettiin tarjouksia näihin hoitoluokkiin perustuen. Lautakunnan saaman selvityksen perusteella laatueroja tarjouksissa ei ollut. Tarjouksen ja aikaisempien kokemusten perusteella ei pystytä osoittamaan, ettei Diakonissalaitos kykenisi tuottamaan tarjouksen mukaista hoitoa. Viraston mukaan tarjoukset olivat asetuksen, käypä hoito -suosituksen ja tarjouspyynnön mukaisia.

Espoon ja Helsingin saamien tarjousten hintaero oli paljastava: A-klinikkasäätiö on tarjonnut Helsingille kaikissa hoitoluokissa kalliimpaa hintaa kuin Espoolle. Korkeimmillaan hintaero oli 65%. Hintaero Diakonissalaitoksen ja A-klinikkasäätiön välillä oli suurimmillaan lähes viisinkertainen.

Jo hoidon porrastuksesta päätettäessä kävin läpi riskejä, mitä siihen voi liittyä. Suurin varaukseni liittyy asiakkaan asemaan ja mahdollisuuksiin vaikuttaa saamansa hoidon laatuun. Helsingissä huumeiden käyttö on huomattavassa määrin sekakäyttöä, mikä luo aivan omat haasteensa.

Toisaalta hoitojonoa on saatava eteenpäin, kasvava määrä helsinkiläisiä hoidon piiriin ja huolehdittava myös siitä, ettei korvaushoito syö muun päihdehuollon resursseja. Usein kilpailutus on tuottanut kalliimpia palveluita kuin aikaisemmat sopimukset. Nyt näin ei ole.

Näiden tosiasioiden ristiriidassa olin valmis kokeilemaan, toimiiko tämä. Lautakunta oli asiassa yksimielinen.