Sosiaalilautakunta päätti eilen vähentää Tervalammen päihdekuntoutuksesta 108 paikasta 76 paikkaaan. Samalla 15 työntekijää siirtyy päihdehuollon laitospalveluista avohuoltoon.

Tervalammi on kaupungin kuntoutuslaitos Vihdissä, verheässä vanhassa kartanomaisemassa. Tutustuessani paikkaan kesällä 2011 olin erityisen vaikuttunut naisten osastosta: kaunis rakennus, laadukasta arkkitehtuuria, levollinen ilmapiiri keskellä luontoa. Monet entiset ja nykyiset Tervalammin asukkaat kertoivat, miten tärkeää on päästä kuntoutukseen pois kaupungista, pysäyttämään elämä, jota hallitsivat liikaa viina tai huumeet.

Laitoskuntoutusta tarvitaan ja Tervalammella tehdään hyvää työtä, mutta kaikkeen se ei ole taipunut. Perhekuntoutukseen se ei ole aina ihanteellinen paikka – esimerkiksi silloin, kun lapset ovat kouluikäisiä ja heidän pitäisi käydä koulua Helsingissä.  Mietin tutustumiskäynnillä myös, onko hyvin erilaisisten päihteidenkäyttäjien keskittyminen yhteen laitokseen hyvää hoidon kannalta. Tervalammilla on kyllä lukuisia erillisiä kartanon rakennuksia ja esimerkiksi huumekuntoutusyksikkö elää eristettyä omaa elämäänsä.

Paikkojen vähentäminen on osa päihdehuollon rakennemuutosta, missä avopalveluja parannetaan ja laitoshoitoa vähennetään. Kannatin esitystä. Kannatin, koska samalla todella vahvistettin avohuoltoa: perhekuntoutusta, päihdeperheille kotiin vietäviä tukipalveluita, perheiden jälkikuntoutusta, päihdeongelmaisten ikääntyneiden avopalveluita, huumekuntoutusta.

Lautakunta päätti vihreiden esityksestä ohjata paikkavähennysten kautta mahdollisesti tulevat säästöt lapsiperheiden ja nuorten päihdehuollon ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin neuvoloiden tai terveysasemien yhteyteen. Lopullisesti tämän päättää ensi vuoden lautakunta, mutta mielestäni poliittinen viesti oli tärkeää lähettää.

Kynnys päihdehuoltoon on yhä liian korkea ja apua pitäisi saada huomattavasti aiemmin, matalammalla kynnyksellä ja heti. Kun motivaatio päihteettömyyteen tulee, siihen pitäisi vastata, ilman vaikeita varausaikoja tai jonotusta.