Viime vuonna Helsinki päätti jatkaa lainanottoa eikä nostaa kunnallisveroa. Se oli tietoinen päätös  laman jatkuessa kuten myös lainanoton vähentäminen nyt, kun laman taitekohta on nähty.

Ensi vuoden talousarvio on käyttötalouden säästöbudjetti, vaikka budjettineuvotteluissa lisätyt eurot menevät oikeisiin kohteisiin: joukkoliikenteeseen, lasten ja vanhusten palveluihin. Nyt turvataan kuitenkin juuri ja juuri nykytaso. Kustannusten nousun myötä virastot joutuvat säästämään.

Lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa on enemmän lapsia ja perheitä kuin vuosi aiemmin. Avohuollon tukitoimet ovat avain, jotta apu saadaan ajoissa. Lastensuojelulakiin on tulossa tältä osin velvoittava lakimuutos, mutta tulisi avohuollon tukitoimet turvata ilman lain suojaakin.

Päivähoidossa käyttöaste on 93% eli hyvin korkea. Yhden prosentin alentaminen maksaa noin yhden miljoonan.

Valtuustostrategiassa on sovittu päivähoitoryhmien pienentämisestä, jonka toteuttamisessa ei ole kyse palvelun parantamisesta, vaan ryhmäkoot ovat todellakin kasvaneet. Lasten näkökulmasta palvelu on huonontunut. Ainoa tapa, millä uusia lapsia on pystytty ottamaan alueen päiväkoteihin, on lisätty ryhmiin lapsia ja totta kai myös henkilökuntaa. Pienempien ryhmiin tämä on tarkoittanut uusia lapsia silloin, kun joku ryhmässä täyttää kolme vuotta.

Valtuustokausi on kohta puolivälissä.  Ryhmäkokojen pienentämiseen on löydyttävä poliittista tahtoa.

Vanhusten palveluissa on kuluvana vuonna lakkautettu paljon laitospaikkoja. Osin sen seurauksena hoitoketju töksähti eikä samaa saa tapahtua uudestaan. Sen vuoksi vanhuspalveluihin lisätyt 16 miljoonaa ovat olennaisia.

Kotona tai akuuttisairaalassa sopivaa paikkaa jonottavia vanhuksia ei tarkkaan ottaen pitäisi edes olla. Jonot eivät sovellu vanhuspalveluihin, kun kyse on ikäihmisen tarpeenmukaisista palveluista ja avusta ja yhdenmukaisesta tarpeenarvioinnista. Palveluja voidaan tarjota kotona tai esimerkiksi palveluasunnossa.

Sosiaali- ja terveystoimesta tehdään 1.5. mennessä kokonaisselvitys, jonka tavoitteena on parantaa tuottavuutta.

Viime vuonna näihin aikoihin teimme päätöksen pitkäaikaissairaanhoidon siirtämisestä sosiaaliviraston vanhusten palveluihin. Päätös tehtiin ilman perusteellista suunnitelmaa tietojärjestelmien yhdistämisestä ja edelleen käytetään rinnan kolmea eri järjestelmää. Tämä tulee kalliiksi sekä henkilötyövuosissa että järjestelmän hinnassa laskettuna.

Sen vuoksi tein valtuustossa seuraavan toivomusponnen: Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisselvityksessä tarkastellaan myös tietojärjestelmien yhteensopivuutta. Lisäksi selvitetään tietojärjestelmien mahdollisten yhdistämisten aikataulu ja kustannusvaikutus.