Kaiken lihantuotannon pitäisi olla luomua

Tuotantoeläinten elämää säädellään minimivaatimuksilla, joilla ei taata eläimille hyvinvointia. Sen sijaan luomutuotannossa eläinten hyvinvointi on jotenkin uskottavammalla tolalla. Maataloustuki pitäisi suunnata eettisesti ja ympäristön kannalta kestävämpään tuotantoon.