Tällä viikolla on keskusteltu kiivaasti koulutuksen rahoista. Helsinkiläiset koulut ovat joutuneet odottamaan tietoa lisäresursseista, joita kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti jo yli kuukausi sitten, mutta pormestari on viivytellyt asian tuomista kaupunginhallituksen käsittelyyn. Tänään onneksi kuultiin, että asia saadaan vihdoin käsittelyyn 7. kesäkuuta olevaan kaupunginhallituksen kokoukseen. Toivon todella, että koulut ja päiväkodit saavat rekrytoinnit rullaamaan syksyksi.

Korona-aika on ollut lapsille ja nuorille raskasta aikaa. Vuosi on lapsen tai nuoren elämässä todella pitkä aika. Etäopiskelun jatkuessa kuukausia monessa perheessä huomattiin, miten lamauttava vaikutus sillä oli nuorten päivärytmiin, opiskelumotivaatioon ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat olivat talvella kokonaan etäopetuksessa yli neljä kuukautta, yläkoululaisetkin reilun kuukauden. Kyselytutkimuksessa helsinkiläisistä lukiolaisista yli puolet kertoi kokevansa toivottomuutta ja alakuloa lähes joka päivä tai useimpina päivinä.

Oppilaiden hyvinvointiin tarvitaan nyt erityistä tukea. Ennaltaehkäisevät palvelut ja matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ovat avainasemassa. Opettajien lisäksi koulupsykologit ja -kuraattorit on huomaamassa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia ja tuen tarvetta. Mielen hyvinvoinnin ja oppimisen vaikeuksiin tulee tukea löytyä mahdollisimman varhain, lasten ja nuorten omasta elinympäristöstä koululta. Kouluterveydenhoitajan aikaa on riitettävä määräaikaistarkastuksilta myös kohtaamisiin ja keskusteluihin. Koko oppilashuoltoon tarvitaan lisää ammattilaisia, koska ennaltaehkäisyyn kannattaa satsata. Kaikista vaikuttavinta on tuki jo ennen kouluikää varhaiskasvatuksessa.

Koulutukseen on tällä valtuustokaudella panostettu, ja tämän suunnan on syytä jatkua. Paras tae hyvinvoiville kouluille on rahoittaa niitä riittävästi. Kasvatukseen ja koulutukseen käytetään Helsingissä nyt noin 190 miljoonaa euroa enemmän rahaa kuin viime valtuustokauden lopussa. Tästä on pidettävä kiinni myös jatkossa ja huolehdittava koulutuksen laadusta kaikilla koulutusasteilla. 

Helsingissä koulut ja päiväkodit saavat lisärahoitusta, jos alueella on enemmän sosioekonomisia haasteita. Tämä tarveperustainen lisämääräraha on ollut tutkitusti tehokasta parantaen nuorten oppimistuloksia ja on tärkeää huolehtia sen riittävyydestä. Painotettua opetusta ja valinnaisaineita tulee tarjota yhtäläisesti eri puolilla Helsinkiä. Eriarvoisuuden ehkäisyssä yksi tärkeimmistä keinoista on, että Helsingissä kaikki koulut ovat hyviä. 

Tärkeitä koulukorjauksia täytyy edistää myös alkavalla kaudella, jotta kaikki saavat opiskella toimivissa ja terveellisissä tiloissa. Koulujen tiloissa on hyvä kiinnittää huomiota akustiikkaa ja siihen, että oppijat ovat erilaisia. Koulujen ja päiväkotien pihoilla näkisin mielelläni enemmän vehreyttä ja luontoa.