Tärkeitä uudistuksia lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden parantamiseksi.

Tällä viikolla johtamassani sosiaali- ja terveyslautakunnassa kuulimme lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden parantamisesta. Tämä on yksi kuluvan vuoden painopisteistä, ja oli todella toivoa luovaa miten kehityshankkeeseen rakennetut suunnitelmat etenevät käytännössä.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämisessä edetään lapsi tai nuori edellä, ei yksittäisten palveluiden näkökulmasta.

Tässä tiiviisti keskeisimmät uudistukset, joita Helsingissä työstetään nyt:

  •  Vahvistamme Helsingin omia mielenterveys- ja päihdepalveluita. Perhekeskusten yhteyteen rakennetaan perustason lasten lastenpsykiatrian yksikkö. Perhekeskukset ovat perheille tuttuja paikkoja, ja tämä tukee esimerkiksi neuvolan ja mielenterveyspalveluiden yhteistyötä sekä yhteistyötä HUS:n lastenpsykiatrian kanssa, jos hoidontarvetta on enemmän.

  • Helsinkiin avataan tänä vuonna kolmas matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste Mieppi Pohjois-Haagaan

  • Helsingin toinen nuorisoasema tulee Itä-Helsinkiin

  • Yhteistyötä koulujen psykologien ja kuraattorien kanssa tiivistetään ja opetetaan lapsille tunne- ja vuorovaikutustaitoja kouluissa. Myös muissa sote-palveluissa lisätään tietoa mielenterveyden häiriöistä ja niiden varhaisesta hoidosta sekä ammattilaisten osaamista esimerkiksi neuropsykologisesti oireilevien ns. nepsy-lasten ja nuorten kanssa toimimisesta.

  • Yhdessä HUS:n kanssa luodaan uusi intensiivinen jalkautuva hoito 10-17 -vuotiaille, jotka ovat lastensuojelun tai nuorisopsykiatrian asiakkaita. Tavoite on, että emme päästä yhtään vaikeuksia kohtaavaa nuorta putoamaan.

    Lastensuojelussa on oltu tilanteissa, jossa sijaishuoltoon tulee jo hyvin huonosti voivia nuoria, jotka eivät ole saaneet riittävää psykiatrista hoitoa ajoissa, ja lastensuojelussakin heidän hoitonsa järjestyminen erikoissairaanhoidosta on ollut haastavaa. Tämän on muututtava ja sen eteen tehdään kovasti töitä kuten koko mielenterveyden palveluketjun parantamiseksi.