Olen innokkaana ehdolla jatkamaan työtä valtuustossa.  Haluan olla mukana tekemässä Helsingistä maailman parasta pääkaupunkia, missä koulutukseen panostetaan ja Helsinki on avoin – kaikkien kaupunki. Tavoitteeni seuraavalle valtuustokaudelle:

1. Panostetaan lapsiin ja nuoriin

 • Jokainen helsinkiläinen koulu ja päiväkoti pystyy tarjoamaan lapsillemme laadukasta opetusta, kasvatusta ja hoivaa.
 • Leikkipuistojen, koulujen ja päiväkotien peruskorjauksia vauhditetaan ja tilojen sisäilmasta  huolehditaan.
 • Iltapäiväkerho taataan kaikille 1-2 -luokkalaisille.
 • Vieraan kielen opetus alkaa kaikilla lapsilla ensimmäiseltä luokalta ja päiväkodeissa tutustutaan vieraisiin kieliin leikin kautta.
 • Nuorten kesätyö- ja työharjoittelumahdollisuuksia lisätään eikä yksikään nuori jää ilman opiskelu- tai työpaikkaa.

2. Huolehditaan kaikista Helsingissä

 • Ikääntyvien kotihoidon laatua parannetaan.
 • Omaishoitajia tuetaan jaksamaan.
 • Jokaisesta Helsingissä oleskelevasta huolehditaan;  paperittomat saavat terveydenhoitoa ja yöpaikan pakkasella.

3. Helsingistä kestävän kehityksen mallikaupunki

 • Huolehditaan virkistysalueista ja sovitetaan rakentaminen niin, että viheralueet säilyvät.
 • Panostaan joukkoliikenteen toimivuuteen ja etenkin poikittaisten yhteyksien parantamiseen.
 • Eriarvoisuutta vähennetään ja panostetaan esikaupunkeihin ja lähiöihin ja niiden viihtyisyyteen.

Ylen vaalikoneessa annoin seuraavat vaalilupaukset:

Vaalilupaukseni

 1. Lupaan perehtyä päätettäviin asioihin huolellisesti sekä etsiä aktiivisesti vaihtoehtoisia ratkaisuja jo asioiden valmisteluvaiheessa.
 2. Lupaan kuunnella kaupunkilaisten mielipiteitä. Kaikilla on oltava tunne, että on kuultu, vaikkei ratkaisu olisi aina toiveiden mukainen.
 3. Lupaan tehdä kaikkeni, että Helsinki on avoin, vastuullinen ja hyvä kotikaupunki kaikille: lapsille, tänne tuleville ja täällä asuville.