Olen innokkaana ehdolla jatkamaan työtä valtuustossa.  Seuraavien neljän vuoden aikana Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät pois kaupungilta – jos sote-uudistus ei taas kaadu. Maakuntauudistuksen myllerryksessä on huolehdittava helsinkiläisten palveluiden laadusta.  Kahdeksan vuoden kokemuksestani valtuustossa, kaupunginhallituksessa ja sosiaalilautakunnassa on tässä hyötyä.

Toinen syy asettua uudelleen ehdolle ovat koulut, päiväkodit ja helsinkiläiset lapset. Lähdin mukaan politiikkaan vaikuttaakseni lapsiperheiden asioihin. Nuorimmaiseni oli silloin yksivuotias. Tällä viikolla Touko täytti kymmenen. Varhaiskasvatuksen arvotus ja siihen investoiminen on parantunut huomattavasti, mutta Helsingissä on yhä tehtävää ennen kuin voimme ylpeästi sanoa, että jokaisessa koulussa, päiväkodissa ja leikkipuistossa lapset saavat maailman parhainta opetusta ja kasvatusta. Laatuun on panostettava, samoin rakennusten peruskorjauksiin.  Sivistyksestä tulee kuntien tärkein tehtävä.

Kuluneella valtuustokaudella toimin ensin varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajana kaksi vuotta ja viimeiset 1,5 vuotta kaupunginhallituksen jäsenenä. Olen toisena neuvottelijana edustanut vihreää valtuustoryhmää lukuisissa raami- ja talousarvioneuvotteluissa. Toiseksi suurimpana ryhmänä olemme saaneet estettyä leikkauksia varhaiskasvatukseen ja opetukseen. Helsinki päätti ensimmäisten kaupunkien joukossa, ettei subjektiivista oikeutta päivähoitoon poisteta eikä ryhmäkokoa kasvateta uuden varhaiskasvatuslain vaatimalla tavalla.

Ehdotin ensimmäisinä valtuustovuosinani nuorten palvelujen kokoamista yhdelle luukulle. Tähän on onneksi herätty ja meillä on nykyisin Ohjaamo Helsinki. Koulutuksen mielekkyyyden parantamisessa, nuorten työllistymisessä sekä lasten ja nuorten äänen paremmassa kuulemisessa Helsingillä on yhä tehtävää.

Helsinki on muuttunut vihreämmäksi: Helsingin Energia luopuu merkittävästi kivihiilestä ja siirtyy kohti puhtaampaa kaupunkienergiaa. Uusi yleiskaava, joka perustuu joukkoliikenteelle ja uusille raideyhteyksille, mahdollistaa merkittävästi uusia asuntoja nykyisille ja uusille helsinkiläisille.  Seuraavissa tarkemmissa asemakaavoissa on huolehdittava, että yleiskaavan mahdollistama asuntorakentaminen tehdään arvokasta lähiluontoa vaarantamatta. Olemme onnistuneet välttämään asuinalueiden eriarvoistumista varsin hyvin muihin pääkaupunkeihin verrattuna. Haluan olla varmistamassa, ettei niin tapahdu jatkossakaan.

Kotikaupunkini Helsinki on hieno eurooppalainen pääkaupunki: luontoa keskellä kaupunkia, kulttuuria, opiskelijakaupungin sykettä ja historian arvostusta. Ei ihme, että Helsinki ja Suomi pärjäävät monissa elämänlaadun mittauksissa. Ulkomaiset expatit äänestivät Suomen parhaimmaksi maaksi elää, ja heistä moni asuu todennäköisesti Helsingissä. Tehdään oikeita päätöksiä, että helsinkiläisten elämänlaatu edelleen paranee seuraavien neljän vuoden aikana.

Olen työskennellyt kansainvälisissä tehtävissä pian parikymmentä vuotta. Helsinki kasvaa etenkin maahanmuuton takia. Haluan olla tekemässä Helsingistä avointa ja kansainvälistä kaupunkia, jonne on hyvä tulla opiskelemaan, töihin tai hakemaan turvaa. Kaupungin, jonne mahtuvat kaikki ja jossa on mahdollista päästä osaksi yhteisöä, taustasta riippumatta.

Nämä vaalilupaukset annoin Ylen vaalikoneessa:

  1. Lupaan perehtyä päätettäviin asioihin huolellisesti sekä etsiä aktiivisesti vaihtoehtoisia ratkaisuja jo asioiden valmisteluvaiheessa.
  2. Lupaan kuunnella kaupunkilaisten mielipiteitä. Kaikilla on oltava tunne, että on kuultu, vaikkei ratkaisu olisi aina toiveiden mukainen.
  3. Lupaan tehdä kaikkeni, että Helsinki on avoin, vastuullinen ja hyvä kotikaupunki kaikille: lapsille, tänne tuleville ja täällä asuville.