Otamme kaupunginhallituksessa tänään kantaa Vartiosaaren suojeluun. Museovirastoon esittänyt saaren suojelemista rakennusperintölain nojalla.

Vartiosaari on ainutlaatuinen luonto- ja kulttuuriympäristö. En kannata Vartiosaaren rakentamista asuinnoiksi. Vartiosaari on säilynyt luontoarvoiltaan hienona ja se muodostaa tärkeän osan Helsingin metsäistä verkostoa. Saarella on mahdollisuuksia vielä nykyistä parempaan virkistyskäyttöön ja lähelle rakentuvien isojen kaupunginosien luontokohteena kehittymiseen. Tämän vuoksi teen tänään kaupunginhallituksessa muutosesityksen Vartiosaaren luonto- ja virkistyskäytön puolesta.

Vartiosaari ja sen suojelu ei kuitenkaan ole millään tavalla yksinkertainen asia.

Helsinkiin tarvitaan asuntoja uusille asukkaille. Kannatan täydennysrakentamista lämpimästi silloin, kun se tehdään hyvin. Esimerkiksi Raide-Jokeri tiivistää myös esikaupunkeja merkittävästi. Raide-Jokerin lähellä asuvana pirkkolaisena ajattelen, että myös omilla takapihoilla on hyväksyttävä, että kasvava kaupunki tiivistyy ja parempi joukkoliikenneyhteys tarkoittaa samalla myös lisää asukkaita.

Kävimme toissa kesänä vihreän valtuustoryhmän kanssa Vartiosaaressa. Ennen tutustumista saaren luontoarvoihin ja historiaan minäkin pidin mahdollisena, että sinne voitaisiin rakentaa asuntoja.

Vartiosaari on kuitenkin aivan omanlaisensa: ilman siltaa sen luonto ja huvila-alue on säilynyt eristyneisyydensä vuoksi lähes koskemattomana. Saaren keskellä kohoaa sen nimen mukaiset kalliot, joista on vartioitu Helsinkiin tulevia laivueita viikinkiajoilta lähtien. Tehokas rakentaminen tuhoaisi kokonaisuuden, joka koostuu huviloista, pelloista ja metsiköistä.

Huomioiden Vartiosaaren museaaliset arvot, luonnonsuojelulliset arvot ja virkistyskäytön mahdollisuudet kokonaisuudessaan, saaren suojeleminen on perusteltua.

Vartiosaarta tulisi kehittää asuinrakentamisen sijaan kaikkien helsinkiläisten luonto-, virkistys- ja kulttuurialueena. Vartiosaari olisi vetovoimainen kohde myös turisteille. Laaja virkistyskäyttö olisi mahdollista, kun kulkuyhteyksiä saareen parannettaisiin sillan ja vesiliikenteen avulla.

Sanna Vesikansa
kaupunginhallituksen jäsen