Helsingin vihreät kuntapäättäjät huomauttavat, että maan hallitus ei ota riittävän vakavasti lisääntyneen rasismin ja kiristyneen ilmapiirin vaikutusta kotoutumiseen. Helsingin kaupunginhallitus käsitteli tänään valtion kotouttamisohjelman luonnosta. Kiristyneiden puheiden lisäksi rasistiset teot ovat lisääntyneet myös suoran väkivallan, esimerkiksi polttopulloiskujen muodossa. Vihreät vaativat, että kaikkeen rasismiin tulisi olla nollatoleranssi.

”Kotoutumisohjelmassa ei oteta lainkaan huomioon, että rakenteellinen syrjintä, rasismi ja väkivallan uhan alla eläminen ovat Suomeen muuttaneiden kotoutumisen suurimpia esteitä”, muistuttaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.

Vihreät huomauttavat, että hallitus unohtaa myös täysin perheen merkityksen kotoutumiselle. Uuden elämän rakentaminen ja uuteen yhteiskuntaan sopeutuminen on mahdotonta, jos huoli muualle jääneestä perheestä on kova. Perheenyhdistämistä on vaikeutettu viime vuosina jo merkittävästi, ja hallituksen lakiluonnoksessa tiukennetaan perheen yhdistämisen toimeentuloehtoja niin paljon, että perheenyhdistäminen muuttuu lähes mahdottomaksi. Uutta lausuntokierroksella olevassa esityksessä on se, että toimeentuloehtoa tiukennetaan ja se ulotetaan koskemaan myös suomalaisia. Toteutuessaan hallituksen kiristykset vaikeuttavat mahdollisuuksia kotoutua Suomeen.

“Kotiutumista tukee se, että perhe voi asua yhdessä. Toimeentulorajoja ja perheenyhdistämisen käytäntöjä tulisi kohtuullistaa, eikä tulovaatimuksia tulisi asettaa lainkaan kansainvälistä suojelua saaneille. Emme halua että Suomi on maa, johon on mahdotonta saada perhettään”, sanoo kaupunginhallituksen jäsen Sanna Vesikansa.

Myös pakolaisten vastaanottamisen kuntapaikkajärjestelmä vaatii remonttia. Kuntien vapaaehtoisuuteen perustuvaa mallia on kehitettävä, sillä tällä hetkellä jopa Suomen valitsemia kiintiöpakolaisia, hädänalaista suojelua tarvitsevia ihmisiä, odottaa leireillä, kun kunnat eivät ota heitä vastaan.

“Pitkä odotusaika traumaattisten kokemusten jälkeen ja kiintiöpakolaisten prosessin pitkittyminen mahdollisesti vuosiksi haittaa ja hidastaa kotoutumista”, huomauttaa Sanna Vesikansa.

Vihreät ovat huolissaan myös siitä, miten hallituksen valtavat koulutusleikkaukset vahingoittavat Suomeen tulijoiden kielen oppimista ja mahdollisuutta päästä töihin.

“Kielen oppiminen on avain arjen sujumiseen, työhön ja yhteiskunnan jäseneksi. Jos hallitus vaikeuttaa mahdollisuuksia oppia suomea, vaikeuttaa se samalla huomattavasti mahdollisuutta työskennellä täällä”, sanoo Otso Kivekäs.

Kaupungin vihreät poliitikot iloitsevat, että Helsinki panostaa tänä vuonna kotouttamiseen, johon lisättiin 10 miljoonaa euroa budjettikäsittelyssä. Helsingillä on tuhansia maahanmuuttajia myös onnistuneesti kotouttaneena kaupunkina paljon tietoa ja osaamista, mitä voidaan hyödyntää muualla Suomessa.