Seuraavat neljä vuotta vaikutan puheenjohtajana varhaiskasvatuslautakunnassa, joka aloittaa 2013 alusta uutena lautakuntana. Vihreä valtuustoryhmä valitsi minut puheenjohtajaksi toissa viikolla ja päätöksen vahvistaa uusi valtuusto tammikuussa.

Olen uudesta tehtävästä todella innostunut ja kiitollinen vihreälle ryhmälle luottamuksesta. Lautakunnalla on mahdollista ohjata uutta virastoa sekä nostaa lapsuus ja varhaiskasvatus aivan uuteen asemaan Helsingissä. Unelmaduuni!!

Varhaiskasvatusvirastoon siirtyvät nykyisestä sosiaalivirastosta päiväkodit ja esiopetus, leikkipuistojen toiminta, osa-aikaiset kerhot, kotihoidontuen Helsinki-lisän maksaminen, perhepäivähoito ja kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito.

Olen ollut tämän kauden sosiaalilautakunnan jäsen ja tunnen hyvin päivähoidon ongelmakohdat. Merkittävä tavoite itselläni on varhaiskasvatuksen budjetoinnin saaminen tasapainoon. Hoitopaikkoja on yhä liian vähän ja lasten määrä vain kasvaa (hyvä!).

Haluaisin myös keskittyä vihdoin  myös varhaiskasvatuksen sisällön kehittämiseen. Viime vuodet on yritetetty paikata pulaa päivähoitopaikoista eikä ainakaan sosiaalilautakunnassa ole ehditty paneutumaan varhaiskasvatuksen sisältöön ja laatuun – mistä lasten  päivät rakentuvat.  Tärkeää on toimivat yhteydet alkuopetukseen, neuvolaan ja lastensuojeluun.

Viisivuotias kuopuksemme on vielä kunnallisessa päivähoidossa Maunulassa, joten tuntumaa ruohonjuuritasolle on.  Pidän tärkeänä myös lasten osallisuuden vahvistamista sekä avointa vuorovaikutusta vanhempien ja henkilökunnan kesken. Varhaiskasvatuksessa on varmasti Helsingin matalin organisaatio ja päähuomio on tärkeimmissä, lapsissa. Matalalta organisaatiolta vaaditaan jatkossakin notkeutta ja uusia toimintatapoja. Niitä on hienoa olla mukana rakentamassa.