Tekemäni vastaesitykset (kaikki neljä!) menivät tänään sosiaalilautakunnassa läpi yksimielisesti. Vielä on vaalikautta jäljellä kolme kokousta, mutta tänään tuntui melkein loppuhuipennukselta.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti on tärkeä ja merkittävä hanke, jota ehdottomasti kannatan. Ensimmäinen suunnitelma oli vain aivan liian hyväuskoinen. Tavoiteltiin yhtä toimittajaa, kaiken kattavaa kokonaisjärjestelmää. Vähintään hinta tulisi olemaan järkyttävä, mutta ehdotukseen sisältyi myös muuten suuria riskejä.

Lautakunta palautti asian lokakuussa ja viimeiset kaksi viikkoa olemme perehtyneet, onko pyydetyt selvitykset tehty.

On, vaikka osin aika nopeasti ja pintapuolisesti.

Ulkopuolisen konsultin (Deloitte) tekemässä kustannusvaikutusten ja riskien arvioinnissa suositellaan, että hankitaan ensin ydinjärjestelmä, johon myöhemmin voidaan integroida erillisjärjestelmiä. Koska hankinnassa on niin monta osapuolta (HUS ja pääkaupunkiseudun kunnat), on korjausliikkeiden tekeminen tällaisessa hankkeessa vaikeita. Sen vuoksi sosiaalilautakunta otti selkeän kannan ydinjärjestelmän puolesta:

”Sosiaalilautakunnan mielestä tulee hankkeen edetessä pitää auki mahdollisuutta toteuttaa hankinta kokonaishankinnan sijaan siten, että sosiaalihuollon toiminnallisuudet lisätään ydinjärjestelmään erillishankintana.”

Otimme myös kantaa, ettei sosiaalihuoltoa ole otettu riittävästi huomioon. Selvityksissä lähes kaikki toiminnalliset prosessit ovat terveydenhuollon prosesseja. Kun yritetään hankkia kokonaisjärjestelmää, mitä ei ole missään valmiina tuotteena näin laajaan palvelukokonaisuuteen, sosiaalihuollon prosessit ovat vaarassa jäädä suuren kokonaisuuden jalkoihin:

”Sosiaalilautakunta esittää huolensa, että taustaselvitysten perusteella Apotti-järjestelmää ollaan rakentamassa perustuen vahvasti terveydenhuollon toiminallisiin prosesseihin. Ennen hankintaa myös sosiaalihuollon prosesseja, esim. vanhustenhuollon (mm. RAI-järjestelmä), lastensuojelun, päihdehuollon ja vammaispalveluiden prosesseja, tulisi analysoida perusteellisemmin.”

En vieläkään vakuuttunut, että Apotin hanketoimistossa on riittävästi tarvittavaa IT-osaamista. Meille perusteltiin, että koska ollaan ostamassa valmiita tuotteita, ei erityistä ohjelmisto-osaamista tarvita. Kun tästä tulee maailman suurimpia vastaavia järjestelmiä, niin kyllä tilaajapuolella on oltava aivan vastaavaa osaamista kuin myyjinä on. Kansainväliset firmat osaavat myyjän temput. Sen vuoksi seuraava lisäys päätökseen:

”Sosiaalilautakunnan mielestä hanketoimiston IT-osaamista tulee vahvistaa merkittävästi sekä verkostoitua esimerkiksi yliopistojen huippuosaajien kanssa ja käyttää alan parhaita asiantuntijoita hanketoimiston apuna.”

Viimeiseksi ehdotimme, että hankkeen etenemistä seurataan jatkossa. Poliittisesti valituista luottamushenkilöistä koottu seurantaryhmä ja mahdollisimman avoin ja julkinen seuranta on myös tärkeätä:

”Sosiaalilautakunta ehdottaa, että perustetaan luottamushenkilöistä koostuva seurantaryhmä. Ohjausryhmä raportoi hankkeen etenemisestä seurantaryhmälle säännöllisesti.”

Apotti-hanketta käsitellään seuraavaksi kaupunginhallituksessa ja 12.12 valtuustossa.