Tänään sosiaalilautakunta nuiji ensi vuoden talousarvioehdotuksen. Ensi vuosi on jo sosiaali- ja terveysviraston sekä erillisen varhaiskasvatusviraston aikaa.

Ehdotin kahta lisäystä talousarvioesitykseen, jotka molemmat menivät läpi. Ei huono ilta. Yksimielisesti äänin 11-0 eteni seuraava lause:

”Sosiaalilautakunnan mielestä talousarviota tulisi päivähoidon osalta tarkastella vielä syksyllä uudestaan, kun virastojen hallinto ja viimeisimmät väestöennusteet sekä uusien hoitoon tulevien määrät tunnetaan. Pohjana tulisi käyttää kevään ja viimeisten vuosien hoidossa olleiden lasten toteutuneita suoritelukuja.”

Lauseen voima on viimeisissä sanoissa: jos pohjana käytettäisiin toteutuneita lapsilukuja, olisivat luvut aivan muut kuin suunnitelmat. Tämä loikka maksaa, mutta jossain vaiheessa se on pakko tehdä. Muuten suunnittelu laahaa jatkuvasti jäljessä. Lautakunnan yksimielinen tuki oli tietenkin rohkaisevaa.

Sitten oli pakko esittää jotain varauksia rahan riittävyydestä ja tilahankkeista, joita juuri päivähoidosta on poistettu (!) investointiohjelmasta. Ensimmäisen kerran näin sosiaaliviraston oman tiukan kannan tilahankkeiden palauttamiseen – kylläkin liitteissä – ja sieltä nostin lauseet uudisrakennusten peruskorjausten kiirehtimisistä. Päiväkotien korjausvelka on myös sosiaaliviraston lausunnon mukaan kasvamassa huolestuttavasti, ja tähän pitäisi puuttua ennenkuin homepommi räjähtää kuten koulupuolella.

Näitä lisäyksiä kannatettiin äänin 7-3 (kokoomus oli tietysti pohjan kannalla):

”Suurimmat haasteet ovat päivähoidon väestöennusteiden ja todellisten lasten lukumäärän vastaavuus erityisesti ylioptimistisen kerhotoimintatavoitteen takia. Tilahankkeita pitäisi käynnistää kiireesti, mikä edellyttää suunnittelua väestönkasvun ennakkotietojen sekä viime vuosien  toteutuneiden suoritteiden perusteella. Lisäksi kiireellisiä uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeita tulisi palauttaa investointiohjelmaan päivähoidon tilapaikkojen turvaamiseksi. Jos päivähoidon kerhopaikkojen kysyntä kasvaa nykyvauhdilla, niin päivähoidon budjetissa on tiedossa mahdollisesti 8 miljoonan euron vaje.

Toinen iso haaste on toimeentulotuen ennuste: toimeentulotuen normien korotukset ovat lisänneet toimeentulotukimenoja, mutta esitys perustuu toimeentulotuen pitämiseen nykytasolla. Taloustilanne voi huonontua ja toimeentulotuen tarpeen ennustaminen vuodelle 2013 on tänä vuonna äärimmäisen vaikeaa.”

Budjetin paras uutinen on lapsiperheiden kotipalvelun laajentaminen, lähes kaksinkertaistaminen perheiden määrässä. Saimme vihreiden esityksestä lisättyä sitoviin tavoitteisiin myös lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksujen tarkistamisen. Kynnystä hakea apua ei saisi olla yhtään; varhainen apu maksaa itsensä takaisin.

Pekka Sauri sanoi uusien valtuutettujen koulutuksessa, että politiikka on sanojen lisäämistä. Nyt on taas lisätty sanoja ja toivottavasti riittävän vahvoja sanoja ja oikeisiin paikkoihin. Hyvää yötä, pitkä kokous takana ja keskimmäisemme on vihdoin toipunut koulukuntoon viikon kestäneestä flunssasta.  Hyvää yötä!