Yksi valtuustokauden mittainen päätös saatiin valmiiksi tällä viikolla. Päivähoidon ostopalveluiden jatkosta päätös tehtiin tiistaina sosiaalilautakunnassa. Ostopalveluita vähennetään, mutta niitä voidaan käyttää, jos alueellinen tarve niin vaatii. Samalla yksityisen hoidon tukea korotettiin 40 eurolla kaikille sekä lisäksi 60 euroa niille, jotka saavat pienten tulojen vuoksi Kelan hoitolisää.

Tämä on yksi eniten työllistäneitä asioita näinä kolmena vuotena.

Aluksi ostopalveluiden vähentäminen tuntui loogiselta. Helsingissä on päivähoitoa kunnallisena ja yksityisenä, joista pienen osan kaupunki on ostanut suoraan päivähoidopaikkoina kolmen vuoden sopimuksilla. Nämä 500-600 ostopalvelupaikkaa ovat keskimäärin kaupungin omaa keskihintaa; osa tosin selkeästi kalliimpia, osa halvempia.

Ostopalveluiden ongelmana on ollut kilpailuttaminen. Sitä on hankintalain takia joka tapauksessa tehtävä määräajoin ja virkamiesten mukaan vähintään kolmen-viiden vuoden välein. Silloin kilpailu on pakko avata aina välillä, jolloin lasten ja perheiden näkökulmasta on aina riskinä, ettei oma päiväkoti voita kilpailuttamisessa. Pysyvyys olisi aina parempi. Esimerkiksi Espoossa ostopalveluita on paljon ja niitä myös kilpailutetaan. Ysäväni lapsen päiväkotirakennus pysyi samana, mutta tuottaja ja hoitohenkilökunta vaihtui. Myös vanhempien lahjoittamat lelut olivat kadoneet tuottajan mukana.

Kun ostopalvelupaikkoja on hyvin pieni osa koko päivähoidosta, ei synny todellista kilpailua. Paikkoja on toimiviin markkinoihin tavallaan liian vähän – vanhustenhoidon paikoista puolet on ostopalvelua ja markkinat toimivat.

Monta kertaa mietin, että parasta olisi, jos kaikki paikat olisivat ostopalveluita mutta samaan tapaan kuin Ruotsissa esim. Tukholmassa. Kaikki -sekä yksityiset että kunnalliset – päiväkodit saisivat saman korvauksen ”tuottajahinnan” per lapsi ja perheet maksaisivat hoidosta saman hinnan. Helppoa ei tämäkään olisi, kun esim. vuokrat keskustassa ovat huomattavasti esikaupunkeja korkeammat.

Omat lapseni ovat olleet kunnallisessa päiväkodissa, vaikka lähempänä olevaa yksityistäkin harkitsimme. Sata euroa kalliimpi hoitomaksu mietitytti, samoin klo 16 päättyvä hoitoaika. Ratkaisu oli helppo, kun vapaita paikkoja ei ollut.

Ostopalveluiden kautta etenkin pienituloisilla mutta myös useamman lapsen perheille on ollut mahdollista saada lapselleen myös esim. steiner- ja montessoripedagogiikkaa – tosin vain, jos on sattunut asumaan oikeassa osassa kaupunkia (ostopalveluina on ollut kolme steineria ja yksi montessori).

Osa ostopalvelupäiväkodeista ja lukuisat vanhemmat ottivat yhteyttä. Puhuin monen kanssa puhelimessa, kävin päiväkodeissa, tapasin vanhempia, tutustuin Kallion ala-asteen tiloihin, joita tarjottiin tilalle. Etenkin järjestöjen päiväkodit ilmoittivat, että he eivät ideologisesti voi siirtyä toimiaan yksityisen hoidon tuella ja että päiväkoti lopettaa.  Välillä jopa toivoin, että tämä olisi vain taktista uhkailua.

Uskoin päiväkotien olevan ihan vakavissaan ja sen vuoksi kannatin lisäystä, että ostopalveluita voidaan jatkossakin käyttää alueellisen tarpeen mukaan.  Lopulta esittelijä eli sosiaalijohtaja otti tämän lauseen omaan esitykseensä.

Minä ymmärrän lauseen niin, että ostopalveluita PITÄÄ myös käyttää. Lautakunnan pitää seurata, että johto toteuttaa lautakunnan linjauksia.Nyt ei ole varaa lopettaa yhtään päiväkotia. Niin voi tällä päätöksellä valitettavasti  käydä, mutta ainakin on yritetty löytää erilaisia, kestäviä ratkaisuja päivähoidon järjestämiseen.

Kesän jälkeen yksityisen hoidon tuki nousee ja päiväkodit varmasti nyt miettivät, mitä tehdä. Osalle tarjotaan kunnalliseksi siirtymistä.

Kielikylpypäivähoito jatkuu ostopalveluna ja ne kilpailutetaan keväällä. Kielikylvyn jatkuminen ostopalveluna on erittäin hyvä ratkaisu ja mielestäni kaksikielisyyteen pitäisi panostaa nykyistä paljon enemmän ja tarjota kielikylpyä enemmän ympäri kaupunkia.

Erikoispedagoiset ostopalvelut loppuvat. Kannatin vihreiden esitystä, että myös  niitä jatkettaisiin. Hävisimme 6-5, koska saimme mukaan vain vasemmistoliiton ja rkp:n..

Satasen korotus pienituloisille perheille lisää merkittävällä tavalla valinnanvaihtoja. Kaikesta ristiriitaisuudesta huolimatta tämä oli aika hyvä päätös.