Eläkkeellä pitää tulla toimeen. Pienet työ- ja kansaneläkkeet eivät ole sitä turvanneet ja takuueläke on askel kohti parempaa perusturvaa. Pienituloisten eläkeläisten verotusta on kevennettävä edelleen kuten tällä hallituskaudella on tehty.

Sen sijaan taitettua indeksiä en ole valmis muuttamaan. Asiantuntijat lausuivat painavasti tämän päivän HS:ssa, ettei muutokseen ole varaa. Sitä lupaavat puolueet voisivat kertoa, mistä rahat otetaan.

Eläkeindeksi on mielestäni oikeudenmukainen nykyisellään. Keskeinen kysymys on, turvataanko eläkkeellä ansiotyössä saavutettu elintaso vai pidetäänkö eläkeläiset myös eläkeajan palkannousuissa. Kultaisella 70-luvulla virkamiesten palkat junnasivat tupo-tasolla ja eläkkeellä olleet virkamiehet ohittivat ansioissa töissä olevat seuraajansa.

Olen tästä moneen otteeseen keskustellut eläkeläisten kanssa. Julkisuudessa on turhan yksipuolinen kuva eläkeläisistä. Kyllä osa hyvin ymmärtää, ettei indeksinmuutos ole oikeudenmukainen nuoremmille sukupolville – jotka tulevat maksamaan eläkkeistään huomattavia summia eikä luvassa ole suuria eläkkeitä.

Eläkejärjestelmäämme olisi pitänyt tehdä suuria uudistuksia kauan sitten.

Parannuksia on saatava myös keskeisiin palveluihin: terveydenhoitoon, palveluasumiseen, omaishoitoon. Nämä parantaisivat pienituloisimpien eläkeläisten elämänlaatua.