Suomen päivähoitolaki on vuodelta 1973 eli vuoden minua nuorempi. Laki on auttamatta vanhentunut eikä vastaa muuttuneen työelämän haasteisiin. Lasten maailma on muuttunut ja samoin maailma heidän ympärillään.

Pitkään valmisteltu lakiuudistus on vihdoin toteutettava. Lähtökohdaksi on otettava lasten etu ja lasten oikeudet, johon velvoittaa  1989 voimaan tullut YK:n lasten oikeuksien sopimus. Lasta on esimerkiksi kuultava häntä koskevissa päätöksissä.

Kuluneella vaalikaudella uudistus tyssäsi kiistelyyn, puhutaanko varhaiskasvatuksesta vai päivähoidosta ja pitäisikö olla osa opetusta vai sosiaalihuoltoa. Ammattijärjestöt ajavat omia tavoitteitaan ja intressejään.

Lasten näkökulmasta olennaisin muutos on tehtävä ryhmäkokoon, jotta lasten ihmissuhteiden pysyvyys ja jatkuvuus turvataan nykyistä paremmin. Nykyisen lain sallimana ryhmät ovat jatkuvassa muutoksessa: uusia lapsia ja hoitajia tulee – ja menee.

Nykyisessä laissa lasten ryhmäkoko määritellään suhdeluvun kautta. Neljää hoidossa olevaa alle kolmevuotiasta varten on oltava yksi hoitaja. Yli kolmevuotiaita saa olla seitsemän hoitohenkilökuntaa kohden.

Uusia lapsia voidaan ottaa ryhmään, kunhan vain aikuisia lisätään. Näin Helsingissäkin on toimittu, kun lapsia tulee ovista ja ikkunoista.

Helsinki yrittää ensi vuonna hidastaa pienten ryhmien kasvattamista muuttamalla suhdelukun päivittämismekanismia. Se on tärkeää ensiapua, mutta myös lakiuudistuksessa on otettava kantaa ryhmäkokoon.

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta linjasi jo 2009, että laissa suurimmaksi lapsiryhmäksi pitäisi määritellä enimmäismääräksi kolmen kasvatushenkilön ryhmä eli iästä riippuen 12-21 lasta. Ryhmäkoon maksimikoon määrääminen ei tietenkään poistaisi mahdollisuutta jakaa lapsia pienryhmiin, jos tilat ovat sopivat. Suurimmista jättiryhmistä vain päästäisiin eroon.

Myös osa-aikaisen hoidon hoitomaksut ja myös vanhempien ilmoitusvelvollisuus hoitoajoista tulisi päivittää nykyisen työelämän mukaiseksi. Päivähoito joutuu nyt mukautumaan hyvin yksilöllisiin perheiden tarpeisiin, mikä on tietenkin hyvä asia. Joustavuus myös maksaa. Yksinkertainen nettiliittymä, mitä kautta lasten poissaolot voisi ilmoittaa etukäteen auttaisi paljon päivähoidon suunnittelua. Jokaiselle lapselle kuuluu myös oikeus lomaan päivähoidosta.

P.S. Tervetuloa Laatua päivähoitoon -keskustelutilaisuuteen Arabian leikkipuistoon to 14.4 klo 18. Ilmoitus tänään Metro-lehdessä.