HS:n mielipidesivuilla aloittamani keskustelu Kelan lomakkeista, anomisrumbasta ja asiakaspalvelusta jatkuu. Tänään nimimerkki Kova onni kertoo, miten ”vakiintumaton tilanne” on tarkoittanut hänelle vuosittaista paperin täyttämistä jo 30 vuoden ajan. Tällaisiin esimerkkeihin törmään jatkuvasti sosiaalilautakunnan jaostossa.

Kunnan järjestämissä vammaiskuljetusten ja omaishoidontuen päätöksissä on sama ongelma. Ne tehdään usein määräaikaisina. Palveluohjausta on parannettava. Voi olla, että ainoa vaikuttava keino on lainsäädännön tilkkutäkin huomattava selkeyttäminen ja laatukriteerien lisääminen lainsäädäntöön.

Kelan vastaus kysymykseeni oli asiallinen mutta osin vaikeaselkoista pyörittelyä. On vastattava niin, että jokainen kansalainen sen ymmärtää. Tässä on vielä skarppamista.

Lisäksi haluaisin nähdä, että Kela olisi aktiivisesti asiakkaan puolella. Jos lait ovat huonoja ja johtavat ihmisten hyökytykseen, lakeja on muutettava.

Kelan johto on näyttävästi osallistunut keskusteluun palveluiden järjestämisestä. Toivon, että Kela jatkaa aktiivisena keskustelijana, jonka tavoitteena on sosiaaliturvan parantaminen kansalaisten –  etenkin heikoimpien –  näkökulmasta.