Juonnan huomenna 22.11 keskustelutilaisuutta terveyseroista Eduskunnan kansalaisinfossa. Helsingin Vihreiden sosiaali- ja terveystyöryhmässä, jossa olen puheenjohtajana, sovimme aiheen kesäkuumalla. Aihe on sähköistynyt syksyn kuluessa. Tällä viikolla  THL esitti sosiaali- ja terveysministeriölle, että suomalaisen terveydenhuollon rahoitus tulee muuttaa yksikanavaiseksi.

Monikanavainen rahoitus osaltaan ylläpitää väestön alueellista ja väestöryhmien välistä eriarvoisuutta. THL:n asiantuntijoiden ehdotus oli samoilla linjoilla Vihreiden keväällä hyväksytyn sosiaali- ja terveyspoliittisen ohjelman kanssa.

Ensimmäisenä kavahtivat työterveyshuollon romutusta pelkäävät. Ei työterveyshuollon ennaltaehkäisyä pidä hukata. Mutta on myönnettävä, että nykyjärjestelmä takaa tyypillisessä työsuhteessa olevalle, keskiluokkaiselle suomalaiselle kolminkertaisten palvelujen saatavuuden.

Tulossa on monta kiinnostavaa alustusta. Tervetuloa, tilaisuus on kaikille avoin!

TERVEYSEROT JA KUINKA NIITÄ KAVENNETAAN

Miten kuroa umpeen työttömän miehen ja uranaisen elinikäkuilu?Yhteiskunta voi yhtä hyvin kuin sen huono-osaisimmat jäsenet. Siksi terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen on Vihreiden mielestä asetettava terveyspolitiikan keskeisimmäksi tavoitteeksi.

Suomessa tulo- ja koulutustaso, työnmarkkina-asema, sukupuoli ja asuinpaikka säätelevät elämän mittaa rajusti. Terveyserot repeävät jo peruskouluiässä. Hyvätuloiset ja koulutetut hyötyvät terveyspalveluista eniten, eivätkä terveyttä edistävät palvelut tavoita tarpeeksi hyvin kaikkein huono-osaisimpia.

Vihreän eduskuntaryhmän ja Helsingin Vihreiden sosiaali- ja terveystyöryhmän keskustelutilaisuudessa pureudutaan siihen, millä käytännön keinoilla terveyseroja voidaan kaventaa.

Avauspuheenvuoron käyttää vihreä kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto. Tilaisuuden juontaa vihreä kaupunginvaltuutettu Sanna Vesikansa.

* Terveyserot Suomessa.
Eila Linnanmäki, yksikön päällikkö, THL

* Terveyserot Helsingissä – ja miten niitä yritetään kaventaa.
Riitta Simoila, kehittämisjohtaja. Helsingin terveyskeskus.

* Terveyshyötymalli ja muut uudet näkökulmat perusterveydenhuoltoon.
Taina Mäntyranta, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö.

* Asunnottomien omalääkäri -työ Helsingissä. Täsmätyötä niille joita terveyskeskus ei tavoita. Simo Granat, lääkäri, Hietaniemenkadun palvelukeskus.