Helsinkiläisten terveyserot ovat kasvaneet ja yksi erityisryhmä ovat ilman työtä ja/tai koulutusta olevat nuoret. Työvoiman palvelukeskus Duurin palvelee pitkäaikaistyöttömien, myös nuorten, työllistymistä sekä työkyvyn ylläpitoa ja kuntoutumista.  Ennen pitkäaikaistyöttömyyttä nuori etsii palveluita sosiaaliasemilta, terveyskeskuksesta, työvoimatoimistosta jne.  Osa nuorista ei ole minkään palvelun piirissä.

Sosiaalilautakunta kävi marraskuussa 2009 tutustumassa Rotterdamin palveluihin nuorille. Rotterdamissa oli yhdistetty nuorten työllistymis-, koulutukseen ohjaus ja sosiaalitoimen palvelut yhden luukun alle. Tämä nuorten luukku toimi muutamissa palvelupisteissä eri puolella kaupunkia. Palveluun kuului myös henkilökohtaista ohjausta tarpeen mukaan, joillekin jopa vuoden tai kahden valmennusta, toisille lyhytaikaista tukea toimeentulossa tai opiskelupaikan etsinnässä.

Nuorten tarvitsemat palvelut pitäisi koota heidän ympärilleen eikä niin, että yksittäinen nuori joutuu palveluviidakossa etsimään yhtä asiaa sieltä, toista täältä. Nuoret eivät löydä tarvitsemaansa tukea, vaikka tukipalveluja olisi hajallaan tarjolla. Terveyspalveluja ja työvoimapalveluja pitäisi lähentää, koska työ toimii myös terveyttä korjaavana joidenkin nuorten kohdalla.

Tein tänään valtuustossa aloitteen yhden luukun palveluista nuorille. Esitin, että Helsinki selvittää

1) miten nykyiset terveyspalvelut (ml. mielenterveyspalvelut) tavoittavat syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja millaisia intensiivisiä, etsiviä terveys- ja sosiaalipalveluita olisi tarjottava, että terveyspalvelujen saavutettavuus parantuisi

2) miten työllistymis-, koulutukseen ohjaus ja terveyspalvelut räätälöitäisiin matalan kynnyksen palveluksi, joka tavoittaisi tukea tarvitsevat nuoret riittävän aikaisin. Esimerkiksi nykyistä Tulevaisuustiskin palvelua, joka palvelee ainoastaan 15–17 -vuotiaita nuoria ilman opiskelupaikkaa, voitaisiin laajentaa.