Helsingin budjettineuvotteluissa sovittiin, että leikkipuistot siirtyvät päivähoidon alaisuuteen ensi vuonna. Nyt leikkipuistot ovat hallinnollisesti lapsiperheiden palveluissa perheneuvoloiden, lapsiperheiden kotipalvelun ja lasten sijaishuollon kanssa. Valtuusto hyväksyy talousarvion keskiviikkona.

Siirto on herättänyt kysymyksiä, ollaanko helsinkiläisiä leikkipuistoja nyt valjastamassa päivähoidon tarpeisiin, kun samaan aikaan leikkipuistoissa lisätään pienten lasten kerhoja.

Nykyistä toimintaa ei siirron takia vähennetä. Helsingin 70 leikkipuiston avoin toiminta on ainutlaatuista ennaltaehkäisyä ja varhaista tukea vanhemmille ja lapsille – ajoissa eikä silloin kun ongelmat ovat jo kärjistyneet.

Mitä ikinä tehdään, se pitää tehdä hyvin. Yhden viikonlopun neuvotteluissa ei pystytä käsittelemään asioita yksityiskohtaisesti. Siirto on valmisteltava sosiaalilautakunnassa huolella.  Vihreät ovat puolustaneet leikkipuistojen kesäruokailua ja rakennusten peruskorjauksia poliittisissa väännöissä, mutta nyt testataan myös muiden ryhmien leikkipuistomyönteisyys.  Leikkipuistojen ei-lakisääteinen työ voi tuntua helpolta säästökohteelta – sijaitsivat leikkipuistot sitten päivähoidossa tai lastensuojelun isojen budjettien alla.

Perheille tästä hallinnollisesta siirrosta sosiaaliviraston sisällä ei saa näkyä kuin hyötyjä. Kerhotoiminnan lisäys on hyvä tavoite. Espoo ja Vantaa ovat tiukentaneet kotihoidontuen ehtoja. Helsinki etenee positiivisen kautta ja tarjoaa lisää osa-aikaisia vaihtoehtoja perheille.

Nyt leikkipuistojen ja päiväkotien kerhoissa on yhteensä reilu 200 lasta. Tavoitteena on lisätä 200 uutta paikkaa leikkipuistoihin. Mielestäni kerhot mahtuvat leikkipuistoihin  ja monipuolistavat aamupäivän toimintaa.

Päivähoidolla on opittavaa vanhempien kohtaamisesta ja tukemisesta; päivähoidossahan huomion keskipisteenä on lapsi, vaikka kasvatuskumppanuudesta paljon puhutaan. Vastaavasti leikkipuistot voivat hyötyä päivähoidon varhaiskasvatuksen ammattitaidosta. Lapsiperheet käyttävät molempia palveluita eivätkä näe suurta vastakkainasettelua. Leikkipuistot olivat yhdessä päivähoidon kanssa yli 80 vuotta.

Paljon suurempi muutos on budjettiin sisältyvä sosiaali- ja terveystoimen kokonaisselvitys. Myös  päivähoidon siirtämistä itsenäiseksi yksiköksi tai opetustoimen alaisuuteen harkitaan.

Mahdollisesti koko sosiaali- ja terveystoimi yhdistettäisiin. Itse kannatan lapsiperheiden palveluiden keskittämistä perhekeskukseen, johon kuuluisivat esimerkiksi varhaiskasvatus, lastenneuvola, esikoulu, alkuopetus ja niiden oppilashuolto, varhainen tuki ja lapsiperheiden kotipalvelu. Leikkipuistojen siirrossa on pidettävä mielessä isommat tavoitteet: matalan kynnyksen palvelut, jossa apua saa yhdeltä luukulta.

Tämä kirjoitukseni leikkipuistojen siirrosta päivähoidon vastuualueelle on julkaistu myös Helsingin Vihreiden sivuilla.