Helsingin Sanomat (28.9.) kirjoitti Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Helsingin seudun liikenteen johdon näkemyseroista ruuhkamaksujen tarpeellisuudesta. Minun on vaikea ymmärtää uusinta HSL:n kantaa, jossa
lisääntyviä ruuhkia pyritään estämään rakentamalla yhä suurempia risteyksiä ja useampia kaistoja. Tämä olisi erittäin kallista. Lisäksi tutkimusten mukaan uudet tiet vain lisäävät autoilua.

Olin Autottomana päivänä 22.9. samaisen HSL:n järjestämässä tilaisuudessa. HSL esitteli siellä laskelmia, joiden mukaan pelkästään väyliä ja raiteita rakentamalla ei saada vuorokaudessa henkilöautoilla ajettavia kilometrejä laskuun – vaan että ainoa toimiva tapa vähentää autoilua on ruuhkamaksut. (ks. Strateginen liikennesuunnittelu -esitys, dia 11)

Ruuhkamaksut ohjaavat ihmisiä käyttämään joukkoliikennettä ja siirtämään ajojaan ruuhka-aikojen ulkopuolelle. Silloin matka-ajat lyhenevät niillä, joiden on välttämätöntä liikkua autolla ruuhka-aikaan. Esimerkiksi jakeluliikenteelle ruuhkamaksut toisivat miljoonien säästön liikenteen nopeutuessa.

Lontoon ja Tukholman kokemukset ruuhkamaksuista ovat kannustavia. Ilmansaasteet ja melu ovat vähentyneet ja joukkoliikennepalvelut parantuneet. Näissä kaupungeissa useat ruuhkamaksuja aiemmin vastustaneet ihmiset ja yritykset ovat siirtyneet ruuhkamaksujen kannattajiksi.

Helsingin Vihreiden tiedote ruuhkamaksuista