Pienten koululaisten iltapäiväkerhoja on Helsingissä liian vähän. Ip-paikkoja eka- ja tokaluokkalaisille on saatava lisää, mikä vaatii jonkun verran rahaa – mutta ei paljon. Valtionosuudet ja palvelumaksut korvaavat iltapäivähoidosta merkittävän osan. Myös tiedotusta ip-kerhoista on parannettava. Viime vuonna tein lukuisia puhelinsoittoja opetusvirastoon ja ehdotin, että tieto kerhopaikoista ja paikkojen myöntämisen kriteereistä pitää olla selvemmin esillä. Tänä vuonna pääsin testamaan oman ekaluokkalaiseni kautta, onko mitään tapahtunut. Ei ole.

Listasimme valtuustossa vieressäni istuvan Julia Virkkusen kanssa epäkohtia, joiden korjaaminen ei vaadi suuria summia. Teimme yhteisen aloitteen:

VALTUUSTOALOITE

Helsingin opetusvirasto tiedottaa koululaisten iltapäivätoimintaan hakeneille perheille kielteisestä päätöksestä varsin tylyllä otteella Helsingin kaupungin päätösluettelosta. Perheet, joiden lapsi ei ole mahtunut siihen iltapäivätoimintaan, johon hänelle on haettu paikkaa, eivät myöskään aina saa päätöksen ohessa riittävän selkeästi tietoa niistä kriteereistä, joiden mukaan paikat on jaettu. Opetusviraston mukaan sillä ei ole mahdollisuutta liittää päätösluettelon otteeseen tarkempaa informaatiota päätöksen perusteluista kuin mitä muutamalle riville mahtuu, eikä vaikuttaa vanhempien saaman kirjeen sävyyn. Tämä ei ole hyvä tapa palvella kaupungin asukkaita.

Keväällä 2010 koululaisten syksyllä alkavaan iltapäivätoimintaan haki ennätysmäärä lapsia, ja myös kielteisiä päätöksiä jouduttiin tekemään ennätysmäärä. Käytännössä joka kymmenes toimintaan periaatteessa oikeutettu hakija jäi ilman paikkaa. Tämä aiheutti myös ennätysmäärän oikaisuvaatimuksia, joille oli tyypillistä se, että ilman paikkaa jääneet perheet kokivat olleensa huonosti tai virheellisesti informoituja toimintaan hakemisesta ja mm. kerhojen toiminta-ajoista.

Iltapäivätoiminnan hakulomakkeeseen on ollut mahdollista rastittaa vaihtoehdoiksi joko klo 16 tai klo 17 asti kestävä iltapäivätoiminta, mutta hakijoille saattaa jäädä epäselväksi, että joidenkin kerhojen toiminta kuitenkin päättyy klo 16 joka tapauksessa.

Opetusviraston mukaan ”eri toiminnan järjestäjien toiminta-ajat on kerrottu alueellisissa iltapäivätoiminnan esitteissä”. Vanhemmille ei kuitenkaan kerrota, mistä näitä esitteitä saa.

Tulevien eka- ja tokaluokkalaisten sekä erityisoppilaiden vanhempien ei voida olettaa etsivän käsiinsä mitään esitteitä, vaan tiedotusvastuun toiminnan järjestämisestä käytännössä tulisi olla toimintaa koordinoivalla opetusvirastolla. Kouluun voi nykyisin ilmoittautua verkossa käymättä lainkaan koululla. Siksi kaiken iltapäivätoiminnan järjestämiseen liittyvän tiedon tulisi myös löytyä opetusviraston nettisivuilta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että

  • hakulomake suunnitellaan siten, että hakija ymmärtää, mitkä ovat toiminta-ajat juuri siinä iltapäivätoiminnassa, johon paikkaa haetaan
  • tiedot tulevan syksyn iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista ja toiminta-ajoista listataan helposti luettaviksi opetusviraston verkkosivuille keväisin heti, kun toiminnan järjestäjät ovat tiedossa
  • iltapäivätoiminnasta tiedottamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä päivähoidon esiopetuksen kanssa siten, että tulevien ekaluokkalaisten vanhemmille jaetaan myös päiväkodeissa keväällä selkeät ohjeet ekaluokkalaisten iltapäivätoimintaan hakemisesta ja että
  • kielteiseen päätökseen iltapäivätoimintapaikasta kirjataan nykyistä ystävällisemmät ja selkeämmät perustelut sille, miksi lapselle ei ole voitu myöntää haettua paikkaa – tarvittaessa muuttamalla kaupungin käytäntöä päätösluettelon otteiden käyttämisestä päätöksistä tiedottamisessa.

Keskustelu koululaisten iltapäiväkerhoista jatkuu ensi valtuustossa aloitteiden yhteydessä. Kiitos teille kaikille palautteesta. Ensi vuonna näiden asioiden on oltava korjattu.