Kokoomus hyväksyi puoluekokouksessaan aloitteen, että tunnustuksellisesta uskonnonopetuksesta tulisi luopua. Hyvä, jos kokoomuksessakin herätään, mihin suuntaan uskonnon opetusta pitäisi viedä.

Ihmiskuntien historia on myös uskontojen historiaa, joten tavalla tai toisella uskontoja tulee koulussa opiskella. Opetusministeriön peruskoulun tuntijakoa selvittänyt työryhmä ehdotti, että uutena aineena peruskouluun lisätään etiikka, jonka tunneille osallistuvat kaikki oppilaat.

Yhteinen etiikan tunti kuulostaa hyvältä, mutta parempi tavoite on muuttaa tunnustuksellinen uskonnonopetus ja erilliset ryhmät yhteiseksi etiikan ja uskontojen historian oppiaineeksi. Yhteistä pohdintaa, ei erotteluja. Uskontokunnat huolehtikoot tunnustuksellisen uskonnon opetuksen koulun ulkopuolella.