Valtuuston kyselytunnilla 5.5.2010 kysyn terveyskeskuksen uudesta aputarvikeohjeesta.

Kansanterveyslain 14 §:n velvoittamana kuntien tulee antaa hoitajan tai lääkärin lähetteellä omahoitotarvikkeita. Terveyskeskus muutti 2010 alussa ohjettaan omahoitotarvikkeiden jakelusta ja lopetti keskivaikeaa inkontinenssia sairastavien tippasuojien jakelun kokonaan.

Pidätysvaikeuksista kärsivät monenlaiset ryhmät mm. vammaiset ihmiset, eturauhas – tai suolistosyövän leikkauksesta toipuvat ja suolistosairauksia sairastavat. Uusi ohjeisto vaikuttaa erityisesti aktiivisessa työiässä olevien ja aikuistuvien vammaisten nuorten elämän laatuun.

Myös vaikeaa inkontinenssia kärsivien vaippojen määrää on rajoitettu perustellen säästöä mm. taloudellisilla ja ekologisilla syillä.

Vaippavuori on merkittävä ympäristöhaitta. Uusia kangasmateriaaleja on viime vuosina kehitelty runsaasti ja niistä on saatu hyviä kokemuksia. Esim. ihoärsytys on vähentynyt.  Elämäntilanteesta riippuen ekologisemmat vaihtoehdot voivat olla parempiakin kuin kertakäyttövaipat. Tarvitaan myös tietoa ja opastusta. Yksinomaan ilmaisjakelua rajoittamalla ei jätteen määrä vähene, vaan kustannukset vain siirtyvät kuntalaisen maksettavaksi. Merkittävälle osalle käyttäjistä vaipat ovat pakko, ei valintakysymys.

Kysynkin asiasta vastaavalta apulaiskaupunginjohtajalta, millä muilla tavoilla kuin vaippojen määrää rajoittamalla Helsinki aikoo kannustaa ekologisuuteen? Miksi terveyskeskus vaikeuttaa aktiivisten työikäisten omatoimisuutta lopettamalla huomaamattomien tippasuojien jakelun ja ohjaa käyttämään epämukavia, suurikokoisia vaippoja?