Vapaaehtoistyölle arvo

Vapaaehtoistyötä pitäisi Helsingissäkin arvostaa konkreettisilla teoilla. Tein aloitteen, että Helsinki keskittäisi järjestöille annetun tuen myöntämisen ja neuvonnan. Nyt tukea toiminnalle pitää hakea erikseen nuorisoasiankeskuksesta, sosiaalivirastosta, opetusvirastosta, kultturiasiankeskuksesta, liikuntavirastosta, terveyskeskuksesta...