Yksinasuvat eivät ole yhdenmukainen joukko kuten eivät lapsiperheet tai lapsettomat paritkaan. Ensi vaalikauden tärkeimpiä asioita on kaventaa tuloeroja, mikä pitää tehdä parantamalla pienituloisimpien asemaa. Kaikkeen ei ole varaa, mutta tätä ei meillä ei varaa jättää tekemättä. Perusturvan nosto satasella, pienituloisten verotuksen keventäminen ja työnteon kannustinloukkujen perkaaminen ovat asioita, joita aion eduskunnassa ajaa. Asumisen kalleus johtaa toimeentulovaikeuksiin Helsingissä. Asumistuen ja toimeentulotuen normien nostaminen ja omavastuun porrastaminen auttavat, ettei suurin osa pienistä tuloista menisi asumiskuluihin.