Pikaisia parannuksia VR:ltä ja ratahallintokeskukselta on saatava.

Joukkoliikenteen ja erityisesti raideliikenteen rahoitusta pitää uudistaa rytinällä. Valtio ei tällä hetkellä tue suurten kaupunkien taloudellisesti tehokasta joukkoliikennettä. Rataverkon ylläpidon ja kunnostamisen määrärahoja on nostettava. Investointien vaikutus tulee näkymään valitettavan hitaasti, kun rataverkko on jätetty liian pitkään ränsistymään. Liikenteen rahoitus on vuosikymmeniä perustunut tie- ja autoliikenteen infran tukemiseen.

Olen valmis myös harkitsemaan lähijunaliikenteen avaamista vaiheittain ja perusteellisen valmistelun jälkeen kilpailulle. Ruotsin ja Saksan kokemukset uusien liikennöitsijöiden pääsystä raiteille ovat olleet voittopuolisesti myönteisiä. Briteissä on toki myös kielteisiä esimerkkejä mutta tätäkin pitää harkita.