Suomen kielen opetusta pitää vielä parantaa ja suunnata erilaista opetusta erilaisille ryhmille  – myös kotiäidit, iäkkäät ja työn perässä tulevat jotka eivät kuulu kotoutumisen piiriin. Ei ole mitään järkeä käydä kielikurssia ensin täysipäiväisesti ja sen jälkeen olla kuukausia ilman opetusta! Kielen oppiminen on avain nopeaan kotoutumiseen.

Uuteen maahan sopeutumisessa  auttaa nopea työllistyminen, osallisuus suomalaisessa yhteiskunnassa ja ilmapiiri, missä ei syrjitä erilaisia.

Työperäistä maahanmuuttoa pitää helpottaa: lupabyrokratiaa vähentää ja vastaavasti saada paremmat resurssit työelämän valvontaan syrjinnän ja harmaan talouden estämiseksi.

Humanitaarisin perustein tulleista puhutaan nykyisin liian yksipuolisesti systeemin väärinkäyttäjinä. Heitäkin on –  mutta pitää myös sanoa ääneen, että väärinkäyttäjät ovat pieni vähemmistö kaikista maahanmuuttajista.

Suomeen saa tulla turvapaikanhakijaksi. Olen tyytyväinen, että Vihreät toimii aktiivisesti sen puolesta, että Suomeen voi tulla humanitaarisin perustein ja että tänne tulleet voivat kotoutua ja tehdä työtä täällä kuten muutkin.