Helsingissä on 25.000 asuntoa tyhjillään. Näistä suurin osa kantakaupungissa, jossa joka neljäs asunto on vailla asukkaita. (HS 31.10.) Samalla kaupunki aikoo kaavoittaa viheralueita rakentamiseen (Meri-Rastilan länsiranta). Onko asukkaille tärkeiden virkistysalueiden uhraaminen oikeaa kaavoituspolitiikkaa?

SANNA:Tämä on vaikea kysymys. Tunnen Vuosaarta kohtuuhyvin, koska vanhempani asuvat Rastilassa.

Rakentamisen alle jäävä alue on hieno virkistysalue, jossa on tärkeitä luontoarvoja. Samaan aikaan pidän tärkeänä, että asumista saadaan etenkin raideliikenteen läheisyyteen. Rastilassa olisi metroasema aivan vieressä toisin kuin pohjoisemmassa Mustavuoressa, jonne en kannattanut laajamittaista pientalorakentamista.

Toimistorakentaminen Meri-Rastilaan tuntuu kuolleelta idealta.

Olin pari viikkoa sitten Meri-Rastilassa tutustumassa alueen päiväkotiin. Vieraskielisten osuus on paikoin jo aika vaikea palveluiden järjestämisen kannalta. Täydennysrakentamisella voitaisiin (jos osataan tehdä huolella, mikä ei valitettavasti tässä kaupungissa ole aina onnistunut) monipuolistaa asuntokantaa, mikä ei sekään ole mitätön peruste. Täytyy viikonlopun aikana perehtyä tarkemmin suunnitelmiiin ja punnita eri vaihtoehtoja – olisivatko kaikki nämä sovitettavissa yhteen.